Forbes: adopcja BTC może wzrosnąć ze względu na stagflację

3 932

Magazyn Forbes zwraca uwagę na stale rosnącą inflację, która w wielu krajach jest obecnie na poziomach niewidzianych od lat. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie inflacja za marzec sięgnęła 8,5%.

Do tego dochodzi ryzyko stagflacji, co może przyspieszyć masową adopcję Bitcoina.

Osłabiona siła nabywcza pieniądza

Forbes przypomina o ogromnym dodruku pieniędzy, który można było zaobserwować w ostatnich latach i o długotrwałym utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskich poziomach. Doprowadziło to do sytuacji, w której osłabiona została siła nabywcza pieniądza, co mocno uderzyło w budżety wielu osób na całym świecie.

Obecnie, wraz z podnoszeniem stóp procentowych, ludzie muszą oddawać bankom coraz większą część swoich pieniędzy, przez co mają mniej środków do wykorzystania na różne wydatki. Wyższe stopy procentowe dodatkowo zniechęcają do wydawania, ponieważ, przynajmniej teoretycznie, rośnie oprocentowanie lokat, a to zachęca do oszczędzania. To wszystko powoduje, że kraje zmierzają w stronę stagflacji.

Na czym polega stagflacja?

O stagflacji mówi się wtedy, gdy w gospodarce danego państwa jednocześnie dochodzi do wzrostu inflacji i stagnacji gospodarczej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być szok podażowy wpływający na ograniczenie produkcji i duży wzrost cen. Forbes do tej definicji dodaje również utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia.

Stagflacja szansą dla Bitcoina

Chociaż wciąż nie doszło do oddzielenia się kursu BTC od akcji (zobacz również: Korelacja Bitcoina do S&P 500 osiąga najwyższy poziom od 17 miesięcy), to według Forbesa dalsze spadki na rynkach akcji mogą się do tego przyczynić. Prawdopodobieństwo oddzielenia się Bitcoina od akcji dodatkowo zwiększa niewielka ilość kryptowaluty na giełdach.

Oznacza to, że stagflacja może być jednym z kluczowych czynników, które przyczynią się do zwiększenia masowej adopcji najstarszej kryptowaluty. W tym miejscu warto przypomnieć, że zdaniem CEO giełdy Bittrex Global Stephena Stonberga obecnie ma miejsce kolejny etap adopcji kryptowalut.

Co sądzisz o postrzeganiu stagflacji jako szansy dla Bitcoina? Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że adopcja może przyspieszyć dzięki trudnej sytuacji na globalnych rynkach?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze