FED nie uważa kryptowalut za zagrożenie – rewolucja, czy ewolucja?

2 759

Kryptowaluty nie cieszą się uznaniem tradycyjnych instytucji. Przez wiele lat banki starały się dyskredytować kryptowaluty. Dlatego dziwić może najnowszy raport amerykańskiego banku centralnego (FED), gdzie kryptowaluty nie znalazły się w pierwszej dziesiątce najczęściej cytowanych zagrożeń na następne 12-18 miesięcy.

Pełny raport znajdziesz tutaj, natomiast przejdźmy do kluczowych wniosków. W raporcie znajdziemy dwa wykresy:

Pierwszy jest z jesieni tego roku – znajdziemy w nim 10 pozycji i nie ma wśród nich kryptowalut. Natomiast drugi jest z początku tego roku i wśród 14 pozycji na 12 znalazły się kryptowaluty.

Jakie są największe zagrożenia? Możemy do nich zaliczyć m.in.

  • Inflacja i polityka monetarna
  • Rosyjska napaść na Ukrainę
  • Konflikt na linii Chiny-Tajwan
  • Ceny energii
  • Płynność rynku
  • Recesje w Unii Europejskiej

Możemy także zauważyć, że kilka najczęściej cytowanych zagrożeń z początku roku całkowicie zniknęło.

Czy jest się z czego cieszyć? Czy zmienia się nastawienie do kryptowalut?

Z pewnością nastawienie rynku do kryptowalut wciąż ewoluuje. Jednocześnie w czasach kryzysu gospodarczego, potencjalnego kryzysu energetycznego, napięć na linii Pekin – Tajpej – Waszyngton nie jest zaskoczeniem, że są poważniejsze sprawy niż kryptowaluty. Zawirowania gospodarcze i obecny cykl gospodarczy sprawiają również, że zainteresowanie zwykłych obywateli kryptowalutami spada.

Jednocześnie raport to nie tylko dwa powyższe wykresy, ale także szereg innych informacji, dlatego warto się z nim zapoznać. Możemy dowiedzieć się jak postrzegane są kryptowaluty.

Część o aktywach finansowych zaczyna się od stwierdzenia, że mogą one być zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego. Autorzy raportu dostrzegają, że mogą przynosić wiele przydatnych innowacji, jednocześnie są narażone na wiele zagrożeń charakterystycznych dla tradycyjnych systemów. Według nich głównym motorem napędowym cen kryptowalut są spekulacja oraz apetyt na ryzyko.

Raport podsumowuje także sytuację związaną z upadkiem blockchain Terra. Znaczenie kryptowalut jest marginalizowane – według autorów kryptowaluty nie zapewniają obecnie istotnych usług finansowych, a powiązania z tradycyjnymi finansami są ograniczone. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę, że powiązania rosną i potrzebne są większe regulacje w tym zakresie.

Obecne postrzeganie kryptowalut przez FED nie jest rewolucją, a raczej ewolucją oraz następstwem aktualnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze