Elon Musk sprzedał akcje Tesli warte 1,1 miliarda dolarów

3 124

Zgodnie z treścią ujawnionych dziś dokumentów, Elon Musk sprzedał akcje Tesli o wartości ponad miliarda dolarów.

Zgłoszenie złożone 11 listopada do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) potwierdza sprzedaż ponad 934 000 akcji Tesli.

Musk sprzedał akcje po średniej cenie około 1170 USD, łapiąc się na prawie 180% wzrost cen w ciągu ostatniego roku. To dopiero trzeci raz, kiedy Musk sprzedał akcje firmy, odkąd Tesla weszła na giełdę Nasdaq w 2010 roku. To – jak do tej pory – jego największa transakcja.

W ubiegły weekend Musk przeprowadził ankietę wśród swoich 63 milionów obserwujących na Twitterze, pytając, czy powinien sprzedać 10% swoich udziałów w Tesli. Spośród 3,5 miliona respondentów prawie 58% powiedziało, że tak. Jednak – zgodnie z obecnym stanem udostępnionej wiedzy – dyrektor generalny Tesli sprzedał mniej niż 1% i nadal posiada ponad 170 milionów akcji.

W jednym z komentarzy do ankiety Musk wyjaśnił:

„Nie biorę pensji ani premii w gotówce. Mam tylko akcje, więc jedynym sposobem na zapłacenie podatków jest sprzedaż akcji.”

Niedługo po opublikowaniu ankiety, akcje Tesli spadły o 16%, by 10 listopada na krótko zejść poniżej 1000 USD. 4 listopada TSLA osiągnęła rekordowy poziom 1,230 USD i obecnie utrzymuje się o około 14% niżej od tego szczytu.

akcje tesla
wykres ceny akcji TSLA; źródło: link

Spekulacje na temat potencjalnego zakupu bitcoinów

W kręgach społeczności kryptowalutowych pojawiły się spekulacje, czy Musk może przeznaczyć część gotówki ze sprzedaży akcji Tesli na zakup BTC.

Zanim fakt sprzedaży zdążył zostać potwierdzony, dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, zasugerował, aby szef Tesli kupił więcej bitcoinów:

„Jeśli celem jest dywersyfikacja, alternatywną strategią do rozważenia jest przekształcenie bilansu TSLA na standard Bitcoin i zakup BTC za 25 miliardów USD. Zapewniłoby to dywersyfikację, ochronę przed inflacją i więcej korzyści dla wszystkich inwestorów w sposób efektywny podatkowo.”

Według danych BitcoinTreasuries, Tesla posiada obecnie 43 200 BTC o wartości szacowanej na 2,79 miliarda USD po obecnych cenach.

najwięksi posiadacze bitcoinów
Najwięksi posiadacze bitcoinów wśród spółek notowanych publicznie; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze