Elon Musk sprzedał kolejną partię akcji Tesli

3 329

Szef Tesli sprzedał już w tym miesiącu akcje swojej firmy warte blisko 10 miliardów dolarów.

Wygląda na to, że Elon Musk znowu sprzedał akcje Tesli w celu, jak sam stwierdził, pokrycia należności podatkowych. Tym razem rzecz dotyczy kolejnych 934 000 akcji wycenianych na około 1,05 miliarda dolarów.

Od czasu opublikowania pamiętnej ankiety na Twitterze Musk sprzedał już w sumie około 9,2 miliona akcji o wartości około 9,85 miliarda dolarów. Jak pokazują dokumenty przedłożone przed SEC, część akcji została sprzedana na długo przed tym.

3,5 miliarda dolarów podatku

Zakładając, że Musk zamierza sprzedać 10% swoich akcji, przebył już połowę drogi. Zanim rozpoczęła się sprzedaż, jego 10% udziałów opiewało na około 17 milionów akcji. Po wtorkowej sprzedaży zostało mu zatem jeszcze około 7,9 miliona akcji.

Elon Musk już teraz musi stawić czoła obowiązkowi zapłaty podatku przekraczającego 3,5 miliarda dolarów. Zobowiązanie byłoby znacznie większe, gdyby cena akcji firmy nie spadła po tym, jak CEO Tesli podpytywał obserwatorów o to, czy powinien je sprzedać. Według wyliczeń Wall Street Journal, „zaoszczędził” tym samym około 480 milionów dolarów.

Akcje Tesli TSLA spadły od 8 listopada o około 9%. Mimo to, akcje producenta pojazdów elektrycznych wzrosły od początku roku o 57% i o około 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

wykres ceny akcji tesli od początku września 2021 r.
wykres ceny akcji tesli od początku września 2021 r.; źródło: link

Według Bloomberg Billionaires Index, majątek Elona Muska jako najbogatszego człowieka świata wynosi na papierze około 300 miliardów dolarów netto. Szef Tesli nie pobiera z tytułu wynagrodzenia za pracę w Tesli pensji w gotówce. Już nieraz określał sam siebie jako „ubogiego w gotówkę”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze