Duże zakupy BTC poniżej 30 000 USD

Alameda Research (firma należąca do związanego z kryptowalutami miliardera Sama Bankmana-Frieda) ujawniła nowe informacje o zakupach, jakich dokonała w momencie spadku kursu BTC poniżej 30 000 USD.

O ile więc u wielu inwestorów wtorkowy spadek ceny poniżej poziomu 30 000 dolarów wywołał panikę, to Alameda Research potraktowała to jako okazję do zakupów.

Alameda Research kupuje bitcoiny podczas spadków

O zakupach firmy poinformował związany z Alameda Research trader Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco). W zamieszczonej na Twitterze wiadomości napisał, że firma zrobiła to, co robi najlepiej i kupiła dużo więcej BTC niż w poprzednich dniach:

„(…) Alameda doing what we do best – buying a LOT more over the past day or so.”

Pomimo dużych zakupów, firma nie wyklucza ryzyka dalszych spadków. Zainwestowanie pieniędzy w BTC w momencie przełamania granicy 30 000 USD tłumaczy tym, że jest to długoterminowa inwestycja.

Firmy Sama Bankmana-Frieda

Alameda Research nie jest jedyną firmą należącą do Sama Bankmana-Frieda. Miliarder jest również właścicielem popularnej giełdy kryptowalutowych instrumentów pochodnych FTX, której wartość w ciągu ostatniego roku wrosła piętnastokrotnie. Szczegółowe informacje na temat tego „jednorożca” znajdziesz w artykule: giełda FTX zwiększa swoją wycenę do 18 miliardów dolarów.

Przemyślane zakupy w momencie dużych spadków przynoszą czasami świetne zyski, czego przykładem jest artykuł Czy to już czas na zakup bitcoina? | „Kupuj, gdy na ulicy leje się krew – choćby Twoja własna” z marca ubiegłego roku. Do zakupu w tym momencie mogą zachęcać również prognozy cenowe publikowane przez takich analityków jak PlanB (PlanB: Najgorszy scenariusz dla bitcoina na lipiec) i Tom Lee (125 000 USD do końca roku, czyli o tym, jak Tesla „zrobiła dobrze” Bitcoinowi).

Oczywiście „bycze” prognozy kursu nie zawsze okazują się trafione, nawet jeżeli ich autorami są doświadczeni inwestorzy. Najlepszym przykładem są słowa, które wypowiedział Mike Novogratz. Przewidywał on, że do końca 2018 roku BTC osiągnie 100 000 USD, co do tej pory się nie wydarzyło.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze