125 000 USD do końca roku, czyli o tym, jak Tesla „zrobiła dobrze” Bitcoinowi

8 199

Tom Lee uważa, że nagłe zawieszenie płatności Bitcoin przez Teslę z powodu obaw o środowisko może być dla bitcoina przysłowiowym szczęściem w nieszczęściu.

W wywiadzie dla Insidera, dyrektor firmy badawczej stwierdził, że dalszy rozwój może uczynić wiodące aktywo cyfrowe bardziej przyjaznym dla środowiska. Właśnie teraz branża ma poszukiwać rozwiązań dla niedociągnięć Bitcoina podkreślonych przez Teslę.

„Nie sądzę, że spowoduje to negatywne nastawienie ludzi do Bitcoina, ale zmusi ludzi do skupienia się na problemach tworzonych przez zasoby cyfrowe. Prawdopodobnie lepiej jest postrzegać to jako wezwanie do działania dla branży Bitcoin, aby skupić się na odnawialnych źródłach energii lub bardziej wydajnych sposobach dowodu pracy. ”

125 000 USD za 1 BTC do końca roku

Tesla wyraziła w ubiegłym tygodniu obawy dotyczące gwałtownego wykorzystania paliw kopalnych do wydobywania i transakcji w sieci Bitcoin. Producent samochodów elektrycznych zadeklarował również, że wznowi przyjmowanie płatności w BTC, gdy tylko problem zostanie rozwiązany.

„Tesla nie będzie sprzedawać żadnego Bitcoina i zamierzamy go używać do transakcji, gdy tylko wydobycie przejdzie na bardziej zrównoważoną energię”.

Pomimo, że Bitcoin stracił około 20% swojej wartości, odkąd Tesla zaprzestała honorowania go jako środka płatniczego za swoje samochody, Lee podniósł cenę docelową flagowej kryptowaluty o 25%. Startując z poziomu swojej początkowej prognozy w wymiarze 100 000 USD, partner zarządzający Fundstrat i szef działu badań spodziewa się teraz, że do końca 2021 roku bitcoin osiągnie cenę125 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze