Czy Cardano jest niedowartościowane?

Zakres wartości rynkowej do wartości zrealizowanej z ostatnich 365 dni (MVRV 365D) dla Cardano (ADA) pokazuje, że kryptowaluta stworzona przez Charlesa Hoskinsona jest obecnie bardzo niedowartościowana.

Takiego zdania jest między innymi analityk Ali Martinez. Wskazuje on, że podobny poziom niedowartościowania ADA miał miejsce w marcu 2020 roku, kiedy na wielu rynkach doszło do nagłych i ogromnych spadków.

Czy hodlerzy ADA powinni oczekiwać wzrostów?

Cardano kosztuje obecnie 1,16 USD. Cena jest o ponad 62% niższa od ATH na poziomie 3,09 dolara, które miało miejsce 2 września 2021 r. Kilka dni później miał miejsce hard fork, z którym wielu inwestorów wiązało nadzieje na dalsze wzrosty (szczegóły znajdziesz w artykule: Alonzo | Czy smart kontrakty na Cardano to rzeczywiście taki game changer?). Niestety, jak na razie nie wpłynęło to korzystnie na wycenę ADA.

Nie oznacza to jednak, że Cardano nie ma szansy na osiągnięcie nowego ATH w tym roku. Na sieci działają już pierwsze zdecentralizowane aplikacje (między innymi pierwszy DEX MuesliSwap, którego token MILK przyciąga coraz więcej inwestorów). Dane udostępnione przez Defi Llama pokazują, że dotychczas na platformach DeFi uruchomionych na Cardano zablokowano już około 100 milionów dolarów. Warto również wspomnieć o aplikacjach Sundaeswap i VyFinance, a także o kilku kolejnych projektach, które w najbliższym czasie zostaną uruchomione.

Mapa drogowa Cardano na 2022 r.

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy, że chociaż krótkoterminowo wprowadzenie smart kontraktów niczego nie zmieniło, to Hoskinson zapowiedział, że 2022 r. będzie kluczowy dla rozwoju sieci (zobacz również: Co Charles Hoskinson planuje na 2022 rok?). Na razie wiadomo, że w najbliższych miesiącach ma wejść kilka nowych aktualizacji, a sieć ma być na bieżąco skalowana.

Czy warto inwestować w Cardano?

Z jednej strony nie brakuje wielorybów, które zaczynają inwestować w ADA milionowe kwoty. Z drugiej jednak osoby korzystające z dotychczasowych DEX-ów narzekają na wolne działanie sieci.

Prawdopodobnie jednak warto teraz przyjrzeć się nowym projektom na Cardano (chociażby wspomnianemu MILK na MuesliSwap), zanim rzucą się na nie youtube’owi naganiacze.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze