Czy Bitcoin to religia?

2 400

Według Marka Mobiusa (założyciela firmy inwestycyjnej Mobius Capital Partners) Bitcoin nie jest prawdziwą inwestycją.

Najpopularniejsza kryptowaluta to zdaniem Mobiusa nic innego jak współczesna religia. Jeszcze mniej szczęścia miały altcoiny, które inwestor uznał za narzędzia spekulacji wykorzystywane dla zabawy.

Wiara Marka Mobiusa w tradycyjne akcje

Mobius nie tylko skrytykował Bitcoina i inne kryptowaluty, ale również potwierdził swoją wiarę w tradycyjne rynki: (Bitcoin) to nie jest inwestycja, to religia. Ludzie nie powinni patrzeć na kryptowaluty jak na inwestycje. Są to narzędzia spekulacji i zabawy. Na koniec dnia musisz jednak wrócić do akcji.

„It’s not an investment, and it’s a religion. People should not look at these cryptocurrencies as a means to invest. It’s a means to speculate and have fun. But then you got to go back to stocks at the end of the day”.

Zabezpieczenie przed inflacją: Bitcoin, złoto, a może akcje?

Mark Mobius nie jest oczywiście jedynym inwestorem, który nie wierzy w przyszłość Bitcoina. O ile jednak inny popularny przeciwnik Peter Schiff w większości swoich wypowiedzi zachwala złoto, które rzeczywiście można uznać za skuteczne zabezpieczenie przed inflacją, to zdaniem Mobiusa Bitcoin nie oferuje takiego zabezpieczenia, a dużo lepszym wyborem są… akcje.

Samospełniająca się przepowiednia

Na początku roku opublikowaliśmy artykuł Bitcoin | Samospełniająca się przepowiednia, w którym znalazł się fragment wywiadu z dyrektorem generalnym Hercules Investments. Wtedy też James McDonald również porównał Bitcoina do religii:

„Myślę, że to jest już podobne do religii. To samospełniająca się przepowiednia – jeśli miliony ludzi w coś uwierzą i zainwestują w to swoje pieniądze, stawka będzie nadal rosła”.

Czy warto inwestować w kryptowaluty?

Niezależnie od tego, czy ktoś postrzega Bitcoina jako religię, zabezpieczenie przed inflacją czy szansę na zarobienie dużych pieniędzy, warto zwrócić uwagę na dzisiejszy tweet miliardera Marka Cubana: Wow 4% ludzi w USA zrezygnowało z pracy dzięki zyskom z kryptowalut (…).

„Wow 4% of people in the USA have quit their jobs because of Crypto gains (…)”.

Co sądzisz na temat opinii Marka Mobiusa? Czy Bitcoin rzeczywiście może być postrzegany jako religia?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze