Czy BitCoin pokona krytyczny punkt oporu?

4 830

Ostatnie dni są bardzo optymistyczne. Wczoraj cena bitcoina przekroczyła barierę 22 000 USD i osiągnęła wartości najwyższe od połowy czerwca. Jednak dziś obserwujemy spadki. Czy to było tylko chwilowe wybicie, czy może powinniśmy spodziewać się dalszych wzrostów i odwrócenia trendów?

Za wcześnie, żeby mówić o hossie bicoina

Portal CoinTelegraph zauważa, że podczas wczorajszych wzrostów cena zbliżyła się do 200-tygodniowej średniej kroczącej (MA). Stanowi ona ważny wskaźnik do analizy technicznej i aktualnie jest punktem oporu, który należy złamać, żeby mówić o hossie i wejściu w rynek byka.

Na problem z przełamaniem 200-tygodniowej średniej kroczącej zwraca uwagę m.in. Michaël vande Poppe:

Według niego przed przekroczeniem bariery 200-tygodniowej MA wystąpi większa konsolidacja. Jednocześnie, gdy już granica zostanie przekroczona, to cena bitcoina może wzrosnąć nawet do 28 000 – 30 000 USD.

Podobnego zdania jest Rekt Capital, który zauważa, że dopóki 200-tygodniowa MA nie zostanie przekroczona, to nie można mówić o długotrwałej zmianie trendu. Ponadto zauważa on, że aktualnie, w rynku niedźwiedzia inwestorzy są nadwrażliwi na wszelkie wzrosty i traktują je ze zbyt dużym optymizmem:

Jednak nie brakuje także optymizmów. Według WhaleMap nadchodzi dobry czas dla bitcoina i jeśli cena odbije się od poziomu wsparcia 21 000 USD, to należy spodziewać się wzrostów:

https://twitter.com/whale_map/status/1549003706208854016

Wzrosty także na Ethereum! Nadchodzi trend wzrostowy?

Portal CoinTelegraph zauważa, że wczorajszy dzień był dobry nie tylko dla bitcoina. Wzrosty obserwowaliśmy także na Ethereum. Wartość w ciągu kilku dni wzrosła o ponad 50% od ostatniego, lokalnego dołka. A tylko wczoraj wartość wzrosła o ok. 18%.

Warto przytoczyć tu analizę profilu ImNotTheWolf, który zauważa, że Ethereum weszło w trend wzrostowy:

Może zainteresować Cię również

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze