Czy Bitcoin jest niedowartościowany?

3 453

Kurs najważniejszej kryptowaluty od początku marca utrzymuje się powyżej 43 000 USD, co oznacza kilkunastoprocentowy wzrost.

Pomimo tego pojawiają się głosy, że Bitcoin jest obecnie niedowartościowany, szczególnie jeżeli porówna się cenę cyfrowego złota z prawdziwym kruszcem.

Czy Bitcoin to cyfrowe złoto?

O tym, że Bitcoin zasługuje na miano cyfrowego złota, przekonany jest między innymi profesor Jeremy Siegel. Według niego Bitcoin to złoto millenialsów, które w dodatku zaczyna zastępować prawdziwe złoto. CEO Celsius Alex Mashinsky uważa natomiast, że dojdzie do tego dopiero w przyszłości, kiedy ktyptowaluta na zawsze odłączy się od rynku akcji (więcej informacji znajdziesz w artykule: Czy konflikt pomógł ustanowić poziom wsparcia na poziomie 30 000 USD).

Prezydent Salwadoru opublikował niedawno tweeta, w którym wskazuje, że wewnętrzna wartość Bitcoina jest teraz doskonale widoczna dla całego świata.

„The intrinsic value of #Bitcoin is now in full display on the whole world”.

Porównanie kapitalizacji Bitcoina i złota

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoina (BTC) przekracza 827 miliardów USD (dane z CoinGecko na dzień 3 marca 2022 r.). W przypadku złota wynosi natomiast około 12,3 biliona dolarów. Oznacza to, że rynek BTC stanowi około 7% rynku złota.

W dodatku Bitcoin jest łatwiejszy w użyciu, zakupie i sprzedaży. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie wymienić np. 1/1000 posiadanego BTC na fiaty lub nawet zapłacić kryptowalutą w sklepie. W przypadku złota jest to niemożliwe i jeżeli ktoś chciałby skorzystać z cennego kruszcu jako formy płatności, musiałby najpierw wymienić całą monetę lub sztabkę na fiaty.

Z tego powodu niektórzy inwestorzy prognozują dalsze wzrosty ceny Bitcoina i sugerują, że za jakiś czas poziom 45 000 będzie jedynie „odległym wspomnieniem”.

Popularny analityk PlanB opublikował na początku marca wiadomość, w której sugeruje, że niebawem może dojść do podobnych wzrostów, jak w 2000 roku.

„Bitcoin RSI 56. Up again, like 2020?”

Zdjęcie
Źródło: PlanB (@100trillionUSD)

Zaledwie wczoraj informowaliśmy, że kapitalizacja rynku krypto przekroczyła 2 biliony dolarów, co oznacza 100% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze