Bitcoin to złoto millenialsów

2 009

Według jednego z profesorów amerykańskiej szkoły biznesu Wharton w 2021 roku złoto mocno rozczarowało inwestorów i nie sprawdziło się jako zabezpieczenie przed inflacją.

Profesor Jeremy Siegel uważa, że w przypadku millenialsów już teraz można mówić o tym, że BTC zastąpił złoto.

Złoto rozczarowuje, a popularność Bitcoina rośnie

W wywiadzie dla CNBC Squawk Box Jeremy Siegel odniósł się zarówno do słabych wyników złota za ubiegły rok, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed inflacją, jak i do tego, że młodsi inwestorzy zaczynają sięgać po najważniejszą kryptowalutę.

Należy spojrzeć prawdzie w oczy – myślę, że Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją w umysłach wielu młodych inwestorów zastąpił złoto. Cyfrowe monety są nowym złotem dla millenialsów. Uważam, że młode pokolenie traktuje Bitcoina jako substytut złota.

„Let’s face the fact, I think Bitcoin as an inflation hedge in the minds of many of the younger investors has replaced gold. Digital coins are the new gold for the Millennials. I think that the story of gold is a fact that the young generation is regarding Bitcoin as the substitute”.

BTC vs. złoto

Chociaż zamykając 2021 r. w okolicach 46 000 USD cena BTC była daleko od ATH sprzed dwóch miesięcy, kiedy to kurs przekroczyły 69 000 USD, to warto pamiętać, że na początku ubiegłego roku jeden Bitcoin można było kupić za około 29 000 USD. To natomiast przekłada się na ponad 58% wzrost w ciągu zaledwie jednego roku.

Dla porównania złoto w tym samym czasie odnotowało najgorszy wynik od 2015 roku i na koniec 2021 r. jego cena spadła o około 5%.

Profesor Jeremy Siegel nie jest jedyną osobą, która uważa, że BTC jest dobrą alternatywą dla złota. Niektórzy idą o krok dalej i nazywają kryptowalutę złotem 2.0, czego najlepszym przykładem jest założyciel Nexo. Antoni Trenchev przewiduje nawet, że jeszcze w tym roku będzie można kupić złoto 2.0 za 100 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze