Coraz większa akumulacja BTC

25 524

Według danych Glassnode od grudnia przybyło ponad 20 000 nowych adresów BTC, których właściciele akumulują kryptowalutę.

Przełożyło się to na rekordową liczbę inwestorów gromadzących cyfrowe aktywa. Obecnie kryptowaluta skupowana jest na około 550 000 portfelach.

W jaki sposób Glassnode ocenia adresy?

O tym, czy dany adres zostanie zaliczony przez Glassnode do grupy akumulującej BTC, decydują ilość oraz rodzaj transakcji. Adresy muszą mieć co najmniej dwie transakcje przychodzące, a dodatkowo nigdy nie mogły z nich zostać wysłane BTC.

W celu wykluczenia adresów, których właściciele mogli bezpowrotnie utracić swoje środki (na przykład przez zgubienie haseł i fraz odzyskiwania), Glassnode nie uwzględnia tych adresów, na których ostatnia aktywność miała miejsce ponad siedem lat temu.

Rekordowa liczba adresów akumulujących Bitcoin

Ponad 550 000 adresów akumulujących najważniejszą kryptowalutę można uznać za byczy wskaźnik, szczególnie że według Glassnode zmniejsza się ilość BTC dostępnych na popularnych giełdach.

Warto więc mieć na uwadze, że pomimo obecnej paniki na giełdach, niektórzy inwestorzy korzystają ze spadków, aby zwiększyć ilość posiadanych Bitcoinów.

Również popularny analityk PlanB (@100trillionUSD) zamieścił wczoraj tweeta, w którym podkreślił swoje bycze nastawienie: w 2016 roku kupiłem pierwszego Bitcoina za 400 USD. W marcu 2019 opublikowałem model S2F przy cenie 4 000 USD za BTC. Teraz, w styczniu 2022 r. BTC spadł poniżej 40 000 UD. Niektórzy są zaniepokojeni obecnym spadkiem, ale jestem pewien, że BTC doda kolejne zero w ciągu kilku najbliższych lat. Ciesz się zmiennością!

„In 2016 I bought my first #bitcoin at $400

March 2019 I published S2F model, at $4000 btc

Now, Jan 2022 btc dropped below $40,000 (within 2sd band)

Some are worried about current dip, but I am quite sure that btc will add another zero next couple of years. Embrace volatility!”

Czy zgadzasz się, że zwiększona liczba adresów gromadzących BTC to dobry znak, który może być zapowiedzią wzrostów?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze