Co to jest Chainlink VRF i jak działa?

5 633

Co to jest Chainlink VRF i jak działa?

Korzystając z weryfikowalnego generatora liczb losowych dostarczanego przez Chainlink VRF, inteligentne kontrakty mogą uzyskać dostęp do losowych wartości bez narażania bezpieczeństwa lub użyteczności.

Technologia Blockchain zrodziła wiele aplikacji w ciągu ostatnich kilku lat, z których najpopularniejszą są kryptowaluty. Blockchain ułatwił również tworzenie wielu zdecentralizowanych, bezpiecznych i przejrzystych rozwiązań w gospodarce cyfrowej.

Oferując znacznie większe zaufanie, ponieważ wszystkie transakcje są rejestrowane w blockchain, technologia ta została dobrze uzupełniona przez funkcję inteligentnych kontraktów spopularyzowaną przez Ethereum. Zdecentralizowane aplikacje (DApps) oparte na łańcuchach bloków, takie jak Ethereum, zakłócają tradycyjne biznesy, takie jak bankowość detaliczna, a nawet wprowadzają przypadki użycia, które nigdy nie zostały wcześniej uznane za możliwe.

Rozszerzenie możliwości inteligentnych kontraktów

Jednak, aby blockchain Ethereum wspierał rozwój DApps, które wykraczają poza zwykłe ułatwianie transakcji, muszą wchodzić w interakcje ze światem zewnętrznym lub poza łańcuchem i integrować przychodzące dane w inteligentne kontrakty, co jest miejscem, w którym wkracza technologia blockchain Oracle, wzmacniając inteligentne kontrakty, łącząc je z danymi, zdarzeniami i transakcjami ze świata rzeczywistego. Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów usług innych firm, które dodatkowo zwiększają liczbę rzeczywistych aplikacji mogących obsługiwać protokoły blockchain.

Sieć Oracle oparta jest na konsensusie, takim jak protokół Chainlink, zapewniając kompleksową decentralizację, która jest kluczem do zabezpieczenia całego ekosystemu blockchain, w którym działa. Ponadto zwiększa wydajność, funkcjonalność i interoperacyjność inteligentnych kontraktów, oferując wyższy poziom zaufania i przejrzystości niż systemy sieciowe.

Ta transformacja następuje poprzez poszerzenie wykorzystania hybrydowych inteligentnych kontraktów, które łączą szczególne właściwości blockchain z unikalnymi możliwościami systemów off-chain, takich jak sieci Oracle, osiągając w ten sposób znacznie większy zasięg i moc niż systemy w łańcuchu w izolacji.

Co to jest Chainlink VRF?

Wiele aplikacji DApp w obszarze gier blockchain i nonfungible token (NFT) wymaga odpornego na manipulacje i weryfikowalnego źródła generowania liczb losowych, aby zapewnić zaawansowane funkcje, takie jak wykonywanie zrzutu, prowadzenie loterii lub tworzenie gier losowych.

Funkcja Verifiable Random (VRF) Chainlink opiera się na zdecentralizowanej sieci Oracle (DON), ulepszając istniejące łańcuchy bloków poprzez dostarczanie zweryfikowanych danych poza łańcuchem. Może nawet ułatwić eksport danych blockchain do systemów poza ekosystemem blockchain. Chainlink VRF zapewnia kryptograficznie zabezpieczoną losowość, wykorzystując zestaw węzłów Chainlink, które przekazują dane do inteligentnych kontraktów, przy jednoczesnym zachowaniu klasycznego mechanizmu konsensusu za pośrednictwem komitetu tych węzłów.

Oferując generowanie liczb losowych (RNG) dla inteligentnych kontraktów, Chainlink VRF pomaga programistom budować lepsze doświadczenia, wykorzystując losowe wyniki w ich aplikacjach opartych na blockchain. Co więcej, losowość zabezpieczona przed manipulacją zapewniana przez Chainlink VRF nie może być manipulowana przez żadnego operatora węzła, użytkownika ani nawet złośliwą jednostkę, ponieważ każda sieć w DON ma powiązaną parę kluczy prywatnych i publicznych, gdzie klucz prywatny jest utrzymywany poza łańcuchem podczas gdy klucz publiczny jest publikowany w łańcuchu.

Jak działa Chainlink VRF?

Inteligentna umowa może wykorzystać Chainlink VRF do uzyskania bezpiecznej i weryfikowalnej liczby losowej w czterech prostych krokach:

Ponieważ Chainlink VRF wykorzystuje dwa klucze do generowania losowej, ale nieprzewidywalnej wartości, którą można zweryfikować za pomocą dowodu poprawności, oferuje znacznie bezpieczniejsze i zdecentralizowane przechowywanie poszczególnych kluczy dla aplikacji z możliwością uogólnionych obliczeń. Pokonując wady niezabezpieczonych rozwiązań RNG, które opierają się na obliczeniach poza łańcuchem, weryfikacja kryptograficzna Chainlink VRF w łańcuchu łączy dane blokowe w łańcuchu, które są wykorzystywane jako dane wejściowe do dostarczania bezstronnych i odpornych na manipulacje wyników, które są bezpieczne nawet przed zagrożonymi wyroczniami w własnej sieci.

W wyniku doskonałych możliwości oferowanych przez on-chain RNG Chainlink, przypadki użycia Chainlink VRF obejmują niezawodne aplikacje inteligentnych kontraktów w zdecentralizowanej przestrzeni finansowej (DeFi), takie jak PoolTogether, gdzie pozwala na dość zgrywalizowane oszczędności osobiste, oraz Moonbeam, gdzie dostarcza dane cenowe w czasie rzeczywistym dla programistów Polkadot (DOT).

Pomaga również w uczciwej dystrybucji tokenów niepodlegających wymianie (NFT), jak w przypadku Polychain Monsters, oraz wprowadza entropię w grach on-chain, zapewniając weryfikowalne rozwiązania losowości, jak w przypadku Axie Infinity (AXS). Opracowany jako część ekosystemu Chainlink 2.0, Chainlink VRF zapewnia zasoby obliczeniowe i infrastrukturę potrzebną do tego, aby inteligentne kontrakty były zdolne do zaawansowanych funkcji. Wraz z innymi DON-ami zapewnia również strukturę ogólnego przeznaczenia, z której programiści mogą korzystać z pełnym zaufaniem.

Co to jest Chainlink VRF v2?

W zgodzie z wizją ciągłego ulepszania funkcji zapewnianych przez DON, Chainlink wprowadził Chainlink VRF v2 z kilkoma ulepszeniami związanymi z tym, jak programiści mogą finansować i żądać losowości swoich inteligentnych kontraktów.

Obejmuje to możliwość generowania wielu losowych danych wyjściowych w jednej transakcji w łańcuchu, co skraca czas potrzebny na odpowiedź, a także obniża koszty transakcji lub opłaty za gaz. Umożliwia również do 100 adresom inteligentnych umów wnioskowanie o weryfikację losową z jednego konta salda subskrypcji LINK, które byłoby zarządzane przez dewelopera lub właściciela subskrypcji.

Dodatkowo Chainlink VRF v2 wprowadza aplikację Subscription Manager, która pozwala programistom na wstępne finansowanie wielu żądań losowości za pomocą jednego salda tokenów LINK, eliminując potrzebę przesyłania tokenów dla każdego żądania i jeszcze bardziej zmniejszając stosowne opłaty za VRF chainlink.

W rzeczywistości pozwala nawet programistom dostosować limit gazu wywołania zwrotnego, gdy ich aplikacje inteligentnego kontraktu otrzymają zweryfikowaną losowość i pozwala na bardziej złożoną logikę w funkcji żądania zwrotnego. Chociaż limity gazu są wyższe niż ustawione w Chainlink VRF, zależą one od używanego łańcucha bloków i są jasno zdefiniowane na stronie adresów kontraktów VRF.

Korzyści płynące z Chainlink VRF v2 obejmują również większą możliwość dostosowywania, ponieważ programiści mogą teraz zdefiniować, ile potwierdzeń bloków jest potrzebnych, zanim losowa liczba zostanie wygenerowana i dostarczona do łańcucha bloków.

Dzięki zakresowi od trzech do 200 bloków programiści mogą wybrać optymalną liczbę przejść blokowych przed wygenerowaniem losowości, chroniąc w ten sposób swoje aplikacje przed reorganizacją bloków, zapewniając jednocześnie znacznie mniejsze opóźnienie od żądania do ostatecznej odpowiedzi. Dzięki Chainlink VRF v2 programiści mogą teraz uzyskać dostęp do wysoce skalowalnych, energooszczędnych i konfigurowalnych losowości w łańcuchu, co może odblokować jeszcze większe funkcje dla NFT i aplikacji DApp do gier.

W wyniku ciągłego wprowadzania ulepszeń przez Chainlink, jego aplikacja VRF staje się de facto wyborem dla większości programistów budujących DApps w sieci Ethereum. Spełniając obietnicę ułatwienia wprowadzenia bezpiecznych aplikacji opartych na blockchain, Chainlink VRF umożliwia programistom tworzenie bardziej praktycznych aplikacji, które mogą niezawodnie łączyć się z danymi ze świata rzeczywistego.

Ponieważ blockchainy mogą teraz łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych w sposób bez weryfikacji zaufania, Chainlink VRF stanowi duży krok naprzód w przestrzeni technologii blockchain, ponieważ daje programistom możliwość przesuwania granic technologii Metaverse, jakie znamy obecnie.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze