Chiny ujawniają szczegóły waluty cyfrowej po 5 latach prac

Chiny zamierzają wprowadzić Cyfrową Walutę Banku Centralnego (CBDC), która ma dwuwarstwowy mechanizm działania, w którym Bank Centralny Chin – PBoC – zarządza najwyższą warstwą, a instytucje biznesowe tworzą drugą warstwę – powiedział Mu ChangChun, zastępca szefa Wydział Płatności i Rozliczeń Chińskiego Banku Ludowego (PBoC).

Chiński Bank Centralny rozpoczął badania nad walutą cyfrową już na początku 2014 r. Miało to miejsce zaraz po tym, gdy bitcoin zaczął zyskiwać na popularności w „państwie środka”. Po 5 latach badań dyrektor banku centralnego Mu ChangChun ogłosił, że CBDC jest gotowa do zaprezentowania szerszej publiczności. Ujawnił przy tym pewne zasady projektowe „państwowej kryptowaluty”.

Dwuwarstwowy system operacyjny

Mu powiedział, że ​​CBDC korzysta z dwuwarstwowego systemu operacyjnego:

Chiński Bank Ludowy jest na wyższym poziomie, a banki komercyjne na drugim poziomie. Ten dwuwarstwowy system jest odpowiedni dla naszych warunków krajowych. Może wykorzystać istniejące zasoby, aby zmobilizować entuzjazm banków komercyjnych i płynnie poprawić akceptację dla waluty cyfrowej.

Technicznie rzecz biorąc, dwuwarstwowy projekt operacyjny pozwala uniknąć nadmiernej koncentracji ryzyka w jednej instytucji, tymczasem może również wykorzystać istniejące zasoby, aby wpłynąć na banki komercyjne, których infrastruktura IT i system usług są stosunkowo dojrzałe i charakteryzują się dużą liczbą użytkowników.

Taka struktura zapewnia również i wzmacnia makroekonomiczną kontrolę banku centralnego. Mu podkreśla, że ​​projekt skupia się na scentralizowanym zarządzaniu pomimo faktu, że kryptowaluty cechuje decentralizacja.

Bez zbędnych perturbacji

Nadchodząca CBDC zastępuje M0, a zatem nie pobiera oprocentowania w gotówce – powiedział Mu. Biorąc to pod uwagę, CBDC nie wywoła dezintegracji finansowej ani nie będzie miała dużego wpływu na istniejącą, realną gospodarkę.

Mu zwrócił uwagę na fakt, że wspierana przez państwo waluta cyfrowa powinna być zgodna z obowiązującymi ramami prawnymi, takimi jak przepisy dotyczące zarządzania gotówką, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu walki z terroryzmem. Wszelkie podejrzane transakcje lub transfery tak zwanych „wielorybów” muszą być zgłaszane do Chińskiego Banku Ludowego.

Na tym samym spotkaniu Shaofu Jun, przewodniczący China UnionPay wyraził przekonanie, że cele chińskiego CBDC będą trudne do osiągnięcia.

CBDC mogłaby rozwiązać problemy związane z transakcjami transgranicznymi, długimi opóźnieniami i nieefektywnymi rozwiązaniami stosowanymi do tej pory. Jednocześnie brak jasnych procesów operacyjnych i szczegółowych ram regulacyjnych w poszczególnych krajach będzie trudny do pokonania.

Komentarze