Bycze prognozy dla Bitcoina: 70 – 130 tysięcy dolarów do końca roku

13 564

Coraz więcej analityków zaczyna snuć bycze prognozy dla Bitcoina. Według niektórych z nich cena najstarszej kryptowaluty wzrośnie do końca roku nawet do 130 tysięcy dolarów, po czym rozpocznie się sezon na altcoiny.

Analityków nie odstrasza wysoka zmienność kursu (w ciągu ostatnich 14 dni Bitcoina można było kupić zarówno poniżej 35 000 USD, jak i powyżej 44 000 dolarów).

Stabilna inwestycja w trudnych czasach

Należy jednak wziąć pod uwagę, że chociaż zawirowania geopolityczne mocno wpłynęły na cały rynek kryptowalut, to spadki nie trwały długo. Na początku marca miały natomiast miejsce kilkunastoprocentowe wzrosty krypto przez strach Rosjan uciekających z giełd, dzięki którym kurs BTC powrócił do poziomu 43 000 USD. Chociaż aktualna cena wynosi 39 000 dolarów, to analitycy uważają, że Bitcoin zdał test w trudnych warunkach i w najbliższym czasie mogą rozpocząć się wzrosty.

Co przemawia za szansą na wzrosty?

Część osób wskazuje na trójkąt jako formację odwrócenia trendu. Jeżeli udałoby się przełamać opór, mogłoby to rozpocząć hossę i dać szansę na nowe ATH. Analityk BTCfuel (@BTCfuel) zamieścił na Twitterze wiadomość, w której sugeruje, że BTC jest na dobrej drodze do dalszych wzrostów.

Źródło: @BTCfuel

Bitcoin is still perfectly on track 🔥🔥🚀🚀

Jeżeli te przewidywania się potwierdzą, cena BTC mogłaby wzrosnąć do 70-130 tysięcy dolarów i rozpocząć sezon altcoinów.

Bycza dywergencja na BTC

Podobnego zdania w kwestii wzrostów jest również osoba odpowiedzialna za prowadzenie popularnego konta Bitcoin Archive (@BTC_Archive). Kilka godzin temu zamieszczono na nim wpis stwierdzający byczą dywergencję, której zazwyczaj towarzyszy szybki wzrost ceny.

Bullish divergence on 1hr #Bitcoin chart 🧐

Aktualny kryptowalutowy wykres strachu i chciwości wskazuje na ekstremalny strach (23/100). Podczas ostatniego ATH z 11 listopada 2021 r. wskaźnik osiągnął 75/100, a więc przesunął się w stronę skrajnej chciwości.

Co sądzisz o byczych nastrojach, jakie zapanowały wśród niektórych analityków i inwestorów? Czy w obecnej sytuacji rzeczywiście można mieć nadzieje na osiągnięcie nowego ATH na Bitcoinie?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze