Buffett porzuca Visę i Mastercard na rzecz Nubanku i kryptowalut

8 958

Nie jest tajemnicą, że legendarny inwestor Warren Buffett nie przepada za Bitcoinem. Tak przynajmniej wynika z jego wcześniejszych wypowiedzi, bo ostatnie inwestycje wskazują na coś innego.

Po raz kolejny Buffett postanowił zainwestować pośrednio w BTC za pomocą akcji Nubanku, który cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów kryptowalutowych.

Kolejny krok w stronę kryptowalut

„Wyrocznia z Omaha”, jak często nazywa się Buffetta, kilka lat temu porównała BTC do trutki na szczury. Inwestor do tej pory nie powiedział na temat kryptowalut niczego dobrego, ale jednocześnie już w połowie ubiegłego roku informowaliśmy, że Warren Buffett zainwestował pośrednio w bitcoina. Nie dość, że wartość transakcji zrealizowanej przez Buffetta sięgała wówczas 500 milionów dolarów, to dodatkowo pomógł on bankowi w zdobyciu pieniędzy od innych inwestorów.

Teraz natomiast ujawniono, że nie była to jedyna tego typu inwestycja. Inwestor postanowił sprzedać część akcji największych operatorów kart płatniczych (Visa i MasterCard). Dzięki temu mógł zainwestować dodatkowy miliard dolarów w akcje klasy A Nubanku.

Można z tego wywnioskować, że Warren Buffett stopniowo wycofuje się z inwestycji w spółki działające w tradycyjnych finansach. Jednocześnie skupia się na powiększaniu ekspozycji w firmach fintechowych, które są związane z kryptowalutami.

Buffett wspiera świat krypto

Współzałożyciel Mercuryo Greg Waisman uważa, że inwestycję w Nubank można traktować jako sposób Buffetta na wsparcie świata fintech / krypto bez potrzeby cofania swoich negatywnych wypowiedzi z przeszłości.

„The Nubank investment can be tagged as Buffett’s way of supporting the fintech/crypto world without taking back his criticisms of the past”.

Działania Warrena Buffetta mają oczywiście ogromny wpływ na wielu inwestorów. Może się więc okazać, że chociaż w tym przypadku zainwestował on w kryptowaluty pośrednio, to jego ruch przyciągnie do branży krypto wiele nowych osób.

Co sądzisz o działaniach Buffetta? Czy jego inwestycje w firmy związane z kryptowalutami mogą Twoim zdaniem przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tym rynkiem? A może uważasz, że powinien w końcu pomyśleć o zakupie Bitcoina?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze