Blockchain w Szwajcarii | Rząd coraz bardziej przychylny

1 122
Szwajcarski rząd ogłosił szeroką strategię blockchain, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla nowej technologii. Raporty sugerują zmianę obowiązujących przepisów, zamiast tworzenia nowych. Wszystko to w celu wzmocnienia statusu Szwajcarii jako kraju przyjaznego blockchain.

Blockchain w infrastrukturze biznesowej

Głównym celem strategii jest włączenie zdecentralizowanych tokenów cyfrowych do szwajcarskiej infrastruktury biznesowej, w szczególności do sektora finansowego. Jedną z propozycji jest zniesienie przeszkód regulacyjnych w handlu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje lub nieruchomości) na platformach blockchain. Stworzyłoby to nową kategorię regulacyjną, zgodnie z najnowszymi przepisami fintech, które pozwalają na prowadzenie niektórych działań finansowych przez start-upy technologiczne bez licencji bankowej.

Szwajcaria szybko stała się jednym z wiodących na świecie węzłów blockchain, przyciągając zarówno start-upy, jak i setki milionów dolarów inwestycji. Technologia blockchain jest obecnie przyjmowana i dostosowywana przez banki, giełdy i inne branże.

Blockchain jako przykład DLT

Blockchain to jeden z przykładów technologii systemu rejestrów rozproszonych (DLT) – cyfrowej innowacji, która pozwala ludziom przejąć bezpośrednią kontrolę nad własnymi aktywami i wymieniać je równorzędnie, bez potrzeby scentralizowanych stron trzecich, takich jak banki lub inne podmioty.

Własność zasobów i transakcje są rejestrowane w zaszyfrowanych cyfrowych księgach (rejestrach), które są otwarte dla wszystkich uczestników, aby mogli je przeglądać i sprawdzać. Pełna historia własności aktywów znajduje się w tych księgach. Aby chronić prywatność, uczestnikom przypisuje się „klucze prywatne” – zaszyfrowane sekwencje znaków, które działają jako identyfikatory.

Blockchain został pierwotnie zaprojektowany jako system całkowicie zdecentralizowany i otwarty dla szerokiej publiczności. Nie jest to jednak odpowiednie dla wielu firm, które zamiast tego wybierają ograniczone platformy DLT, które wymagają specjalnego zezwolenia na dostęp.

Opublikowany 14.12.2018 raport szwajcarskiego rządu na temat relacji międzynarodowych opisuje blockchain jako

(…) innowację wśród niezwykłych i potencjalnie obiecujących postępów w cyfryzacji. Te zmiany będą miały znaczny potencjał w zakresie innowacji i zwiększonej wydajności, zarówno w sektorze finansowym, jak iw innych sektorach gospodarki.

Zasoby cyfrowe

Nie można jeszcze „jednoznacznie oszacować” rzeczywistego potencjału blockchain. Dzieje się tak dlatego, że nie został jeszcze przetestowany na skalę przemysłową. Kolejne zastrzeżenie w raporcie mówi o ryzyku wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych, w tym finansowania terroryzmu. Rząd powiedział, że pozostanie czujny, ale czeka na stworzenie międzynarodowych wytycznych, zanim zdecyduje, czy musi podjąć dalsze działania.

Podczas gdy obecne przepisy szwajcarskie obejmują wiele form cyfryzacji, takich jak bankowość elektroniczna, niektóre aspekty technologii blockchain / DLT mieszczą się między lukami w kodzie prawnym. Istnieją dwa znaczące wyzwania związane z włączeniem blockchain do prawa.

Po pierwsze, nowe formy tokenów cyfrowych nie są wspierane przez zasoby fizyczne, takie jak na przykład pieniądze. W raporcie czytamy, że trzeba zmienić ustawę tak, aby rozpoznawała aktywa wyłącznie cyfrowe.

Po drugie, blockchain ma na celu obejście pośredników, którzy przechowują dokumentację transakcji. Blockchain realizuje je poprzez zdecentralizowane księgi cyfrowe i inteligentny kod kontraktowy, który automatycznie przetwarza transakcje. Rząd Szwajcarii chce, aby transakcje finansowe przeprowadzane bez fizycznych pośredników miały miejsce w przepisach prawnych.

Blockchain w Szwajcarii – pozytywna reakcja

W raporcie zaproponowano również, by organ regulacyjny mógł stosować lżejsze środki w przypadku zdecentralizowanych platform handlu papierami wartościowymi typu blockchain / DLT, o ile ich działalność nie zaszkodzi inwestorom. Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) ma obecnie te uprawnienia podczas oceny nowych firm fintech oferujących ograniczone usługi bankowe.

Stworzenie takich dyskrecjonalnych uprawnień omija niedawne szwajcarskie ustawodawstwo. Miało ono na celu dostosowanie szwajcarskiego centrum finansowego do Unii Europejskiej, mówi Luzius Meisser ze Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Prawo stworzyło trzy kategorie giełd papierów wartościowych, a żadna z nich nie jest odpowiednia dla zdecentralizowanych platform tokenów”. To czyni koniecznym stworzenie nowego typu regulacji, aby umożliwić taką wymianę w Szwajcarii” – mówi Meisser.

To pokazuje po raz kolejny, że tradycyjne szwajcarskie podejście oparte na zasadach, które dają dużą swobodę obywatelom i agencjom regulacyjnym, jest o wiele bardziej przyjazne innowacjom niż zbyt szczegółowe europejskie prawa – powiedział Meisser w pisemnym oświadczeniu.

Spójność z obecnymi ramami prawnymi

Niedługo startupy finansowe Blockchain będą mogły wykorzystać nowe, przyjazne dla fintech przepisy. Mają one pozwolić na pozyskanie 100 mln CHF w depozytach klientów bez konieczności posiadania licencji bankowej. Startup’y, które kwalifikują się do tej nowej kategorii regulacyjnej, mogą również przechwytywać tokeny klientów do tej wartości.

W przeciwieństwie do sąsiedniego Liechtensteinu, który jest w trakcie tworzenia nowego zbioru ustaw skierowanych konkretnie do blockchain, Szwajcaria wybrała drogę dostosowania obecnego prawodawstwa w celu włączenia nowej technologii. Takie podejście z zadowoleniem przyjęło stowarzyszenie Crypto Valley Association (CVA). Postrzegają oni solidną podstawę prawną jako podstawowy filar szwajcarskiej strategii blockchain:

„Uważamy, że takie podejście najlepiej odzwierciedla zasadę neutralności technologicznej i jest zgodne ze stanowiskiem CVA w procesie konsultacji”, powiedziała Mattia Rattaggi, rzecznik CVA ds. Regulacji prawnych. „Najważniejsze jest, aby podejście to zapewniało maksymalną spójność w ramach obecnych ram prawnych. Musi zachować zasadę elastyczności, jednocześnie pozwalając na przyjęcie zmian w oparciu o potrzebę uregulowania”.

Co sądzicie na ten temat? Zapraszamy do dyskusji.

Komentarze