Bitcoin w trendzie bocznym – potrzebny katalizator, żeby się z niego wyrwać?

3 558

W ostatnich tygodniach cena bitcoina nie wykonuje znaczących ruchów. Oscyluje w granicach od 19 000 USD to 21 000 USD. Konsolidacja trwa już 4 tydzień, a według niektórych analityków potrwa, dopóki nie pojawi się istotne wydarzenie w skali makroekonomicznej.

Historyczne dno? Zbyt mało na odwrócenie trendu

Już kilkukrotnie na łamach BitHub poruszaliśmy aktualną sytuację bitcoina. Ostatnie miesiące nie były dla tej kryptowaluty lekkie. Krótko przypominając tylko najważniejsze osiągnięcia:

  • Czerwiec – najgorszy miesiąc od 2011 roku
  • 2 kwartał tego roku – najgorszy od 2011 roku
  • Pierwszy raz w historii pojawiło się osiem tygodniowych świec spadkowych z rzędu

Niektóre wskaźniki techniczne wskazują na to, że cena bitcoina zbliża się do dna z poprzednich bess. Dlatego pojawiły się głosy, że odwrócenie trendu jest bliskie. Jednak wielu analityków studzi entuzjazm i zwraca uwagę, że obecny niedźwiedzi rynek może trwać jeszcze długi czas.

Makroekonomia a cena bitcoina

Analizując cenę bitcoina, należy zwracać uwagę nie tylko na rynek kryptowalut, ale także sytuację ekonomiczną. Zwłaszcza że dzisiaj cena tej kryptowaluty jest silniej skorelowana z tradycyjną giełdą niż kiedykolwiek wcześniej. Wskazuje na to np. rekordowa korelacja z indeksem S&P 500.

Na nastroje rynku wpływa także aktualna sytuacja polityczna, ekonomiczna. Wojna na Ukrainie oraz rosnąca inflacja nie sprzyja inwestycjom.

Warto przytoczyć jeszcze jeden wskaźnik – siłę dolara amerykańskiego. To kluczowa waluta dla gospodarki światowej, ponieważ w niej dokonuje się większości transakcji, to w niej przedstawiane są ceny surowców na rynkach. Obecnie siła dolara amerykańskiego rośnie, co według portalu CoinTelegraph może zwiastować spowolnienie gospodarcze.

Co dalej? Kiedy zakończy się konsolidacja? Gdzie jest dno?

Aktualnie cena BTC oscyluje w okolicy 20 000 USD. Jest to istotny poziom wsparcia. Jeśli zostanie przełamany i zaobserwujemy spadki, to dalszych poziomów wsparcia możemy wyczekiwać na poziomie 15 000 USD, a następny poziom wsparcia jest w okolicy 10 000 USD.

Jednocześnie portal CoinTelegraph, powołując się na analityków, Delphi Digital zwraca uwagę, że bitcoin z dużym prawdopodobieństwem będzie kontynuował trend boczny, do czasu wystąpienia istotnego wydarzenia w skali makroekonomicznej.

Może zainteresuje Cię również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze