BTC cyfrowym złotem? Profil zmienności bardziej przypomina Teslę i spółki technologiczne

3 067

Wielu zwolenników kryptowalut uważa, że są one alternatywą dla klasycznych inwestycji. Pozwalają zdywersyfikować kapita. Nazywane są także “cyfrowym złotem”.

Jednak obecne dane nie pozostawiają złudzeń. Kryptowaluty są dzisiaj mocniej powiązane z całym systemem finansowym niż kiedykolwiek wcześniej. A ich zmienność jest zbliżona do spółek technologicznych takich jak Tesla, niż metali szlachetnych.

Rekordowo wysoka korelacja od ok. 2 lat

Na blogu Coinbase znajdziemy analizę, która pokazuje dane dotyczące korelacji indeksu S&P 500 i kryptowalut. Na początku 2020 roku, od początku pandemii COVID korelacja wzrosła i osiągnęła rekordowe poziomy. Te na pewien czas zmalały (jednocześnie wciąż pozostając na bardzo wysokim poziomie), jednak na przełomie 2021 i 2022 roku korelacja zaczęła znów rosnąć.

Autor analizy zauważa, że dzisiaj aktywa kryptograficzne są powiązane z system finansowym, a przez to podatne na te same mechanizmy rynkowe, które wpływają na klasyczne giełdy oraz światową gospodarkę. Według autora aktywa kryptograficzne mają dziś podobny profil ryzyka jak ceny surowców naftowych, czy też spółek technologicznych

Szacuje on, że dwie trzecie aktualnej bessy na rynku kryptowalut można przypisać czynnikom makroekonomicznym. Spadku pozostałej wartości (czyli jednej trzeciej) możemy upatrywać w słabnących perspektyw kryptowalut.

Ponadto autor zauważa, że na ceny aktywów wpływa nie tylko ich aktualna sytuacja, ale także oczekiwania rynku odnośnie do przyszłej wartości aktywów. Przykładowo dyskusje na temat zakazu lub regulacji kryptowalut mogą wpłynąć na aktualne nastawienia inwestorów, co przełoży się na ceny.

Czy BTC faktycznie jest cyfrowym złotem?

Warto przytoczyć tu także dane z portalu CoinTelegraph, na którym znajdziemy porównanie zmienności BTC i ETH z innymi surowcami m.in. złotem, ropą naftową, srebrem. Bitcoin nazywany “cyfrowym złotem” jest od prawdziwego złota znacznie bardziej zmienny. Portal zauważa, że pod względem zmienności do bitcoina najbardziej podobna jest spółka Tesla.

Z kolei ETH cechuje się jeszcze wyższą zmiennością niż BTC i swoim profilem najbardziej jest podobny do spółki Lucid – producenta samochodów elektrycznych lub firmy farmaceutycznej Moderna.

Może zaintersować Cię również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze