Bitcoin | 3 dni po halvingu – ocena sytuacji na rynku kryptowaluty

Nie milkną głosy, że ubiegłotygodniowy halving Bitcoina nie wywarł spektakularnego wpływu na jego cenę w samym dniu wydarzenia. Niemniej jednak od trzech dni kurs BTC rośnie i utrzymuje się obecnie na poziomie powyżej 9500 USD. Czy obawy przed „kapitulacją górników” rozpłynęły się na dobre? Jak się ma bitcoin po halvingu?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC wynosi dokładnie 9529 USD, co stanowi ok. 6,25% wzrostu w przeciągu ostatnich 24 godzin:

wykres BTC USD od TradingView

Zmiany są widoczne gołym okiem

W rzeczywistości, zgodnie z ostatnią analizą, wydaje się, że wolumen obrotu bitcoina jest o 5000% wyższy niż w 2016 roku i osiąga poziomy, których nie widzieliśmy od czasu byczych rajdów w sezonie 2017/18. Powyższa wartość została obliczona na podstawie „wolumenu spot”, który jest bardziej istotny niż kontrakty futures i inne.

Po marcowym załamaniu ceny 12 marca bitcoin podążał początkowo śladami tradycyjnego rynku akcji. Dość szybko jednak doszło do odwrócenia tej tendencji. Kurs kryptowaluty dość pewnie odbił w górę w skali jednego dnia, podczas gdy giełda cały czas spadała w dół…

Bitcoin jest wreszcie wolny od rynku akcji?

Zdaniem Matiego Greenspana, kurs BTC całkowicie oddzielił się od rynków giełdowych i wzrósł o 8%, a rynek akcji spadł o 4% (pod względem korelacji).

W ubiegłym roku obserwowaliśmy wyraźny wzrost wolumenu. W tamtym czasie bitcoin notował ponad 50 miliardów dolarów dziennego wolumenu. Dla porównania – dzisiejsze, dzienne wolumeny na BTC sięgają rzędów 150 miliardów dolarów i więcej:

źródło: bitcointradevolume

Dominacja bitcoina na rynku również wzrosła w ciągu ostatniego roku z minimum 50% w styczniu 2019 r. do obecnego poziomu 68,62%. Bitcoin wydaje się znów być liderem, a reszta rynku podąża za nim.

wykres BTC Dominance (%) od TradingView

Jednak niektórzy analitycy wyrażają obawy o to, że giełda pociągnie bitcoina w dół, jeśli ponownie dojdzie do jej załamania. Nie milkną komentarze mówiące o tym, że światową giełdę czeka kolejny spadek z powodu pandemii, który prawdopodobnie pociągnie za sobą także BTC. Tak czy inaczej może to być jednak tylko czysta spekulacja. Wielu inwestorów spodziewa się, że Bitcoin może ostatecznie zadziałać jako bezpieczna przystań, gdy ludzie zdają sobie sprawę z potencjału, który kryje się za „królem kryptowalut”.

Ostatnie wpisy, które mogę Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze