Banki w Wirginii mogą przechowywać kryptowaluty

1 065

Senat Wirginii zezwolił bankom na oferowanie usług polegających na przechowywaniu kryptowalut.

Ustawa w tej sprawie została złożona w styczniu tego roku. Chociaż nie wszyscy wierzyli w to, że ustawa zostanie zatwierdzona, senat zaakceptował ją jednogłośnie.

Ustawa dotycząca kryptowalut

Christopher T. Head przedstawił w styczniu projekt ustawy House Bill No. 263. Jej celem było wprowadzenie poprawki, dzięki której banki mogłyby oferować usługi przechowywania kryptowalut. Nie wszystkie banki będą jednak mogły rozszerzyć swoją ofertę. Placówki, które chcą przechowywać kryptowalutowe depozyty, muszą mieć odpowiednie protokoły bezpieczeństwa.

Bank może świadczyć swoim klientom usługi przechowywania waluty wirtualnej, o ile posiada 26 protokołów w celu skutecznego zarządzania ryzykiem i przestrzegania obowiązujących przepisów.

„A bank may provide its customers with virtual currency custody services so long as the bank has 26 adequate protocols in place to effectively manage risks and comply with applicable laws”.

Oprócz wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem banki będą musiały uruchomić program nadzoru nad ryzykiem związanym z kryptowalutami oraz zadbać o ochronę ubezpieczeniową.

Jednogłośna decyzja w sprawie kryptowalut

Przedstawiona w styczniu ustawa została jednogłośnie przegłosowana (39:0). Teraz pozostaje jedynie czekać na podpis gubernatora stanu Wirginia Glenna Youngkina (Partia Republikańska).

Przechowywanie kryptowalut w banku jest dla wielu zwolenników cyfrowych aktywów zaprzeczenie z podstawowymi założeniami. Warto jednak zauważyć, że senat wymaga, aby pełną kontrolę nad kluczami publicznymi i prywatnymi zachowali klienci. Bank będzie w tym przypadku jedynie powiernikiem.

Działając w charakterze powiernika, bank będzie wymagał od klientów przekazania ich kryptowalut poprzez utworzenie nowych kluczy prywatnych.

„Acting in a fiduciary capacity, the bank shall require customers to transfer their virtual currencies to the control of the bank by creating new private keys to be held by the bank”.

Możliwość przechowywania kryptowalut w bankach w Wirginii to kolejna wiadomość, która świadczy o postępującej adopcji. Zaledwie wczoraj informowaliśmy, że już niedługo kryptowaluty oficjalnym środkiem płatniczym w szwajcarskim Lugano. Nie brakuje głosów, że w najbliższych miesiącach również Meksyk uzna BTC za prawny środek płatniczy (więcej informacji znajdziesz w artykule: Samson Mow odchodzi z Blockstream, aby skupić się na adopcji BTC).

Komentarze