Bank Tanzanii „ostrożny” w sprawie przyjęcia CBDC

2 722

Bank Tanzanii czeka na zakończenie swoich badań nad CBDC przed podjęciem ostatecznej decyzji o ich przyjęciu. Bank twierdzi, że nadal rozważa wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego (CBC), ale przyjmie „stopniowe, ostrożne i oparte na analizie ryzyka podejście” po zidentyfikowaniu kilku kwestii, które mogą wpłynąć na jej wdrożenie.

Zgodnie z notą publiczną Banku Tanzanii z 14 stycznia, od czasu ogłoszenia w 2021 r. o potencjalnym wprowadzeniu CBDC, kraj Afryki Wschodniej utworzył multidyscyplinarny zespół techniczny w celu zbadania ryzyka i korzyści płynących z CBDC.

Bank ujawnił, że jego zespół przeprowadził badania dotyczące różnych typów CBDC, modeli emisji i zarządzania oraz tego, czy CBDC powinno być oparte na tokenie, czy na koncie.

Wynik dochodzenia w tym momencie ujawnił, że ponad 100 krajów na świecie znajduje się na różnych etapach przyjmowania CBDC. 88 jest w trakcie dochodzenia, 20 w fazie weryfikacji koncepcji, 13 w fazie pilotażowej i 3 w fazie startowej.

Bank centralny zauważył, że co najmniej cztery kraje – Dania, Japonia, Ekwador i Finlandia – publicznie anulowały swoje plany przyjęcia CBDC, podczas gdy kolejne sześć odeszło od walut cyfrowych z powodu wyzwań strukturalnych i technologicznych w fazie wdrażania.

Według banku niektóre z tych wyzwań to wysokie koszty wdrożenia, dominacja gotówki, nieefektywność systemów płatności i ryzyko zakłócenia istniejącego ekosystemu.

Kluczowym obszarem badanym przez zespół są zagrożenia i kontrole związane z emisją, dystrybucją, fałszowaniem i używaniem monet.

Analiza tych wyników wskazuje, że większość bankierów centralnych na całym świecie podjęła rozważne podejście do planu wdrożenia CBDC, aby uniknąć potencjalnego ryzyka, które mogłoby zakłócić stabilność finansową ich gospodarek.

Na tym etapie bank nie podał jasnego harmonogramu, kiedy podejmie decyzję w sprawie CBDC w Tanzanii, ale twierdzi, że „będzie nadal monitorować, badać i współpracować z zainteresowanymi stronami, w tym innymi bankami centralnymi na rzecz wydawania szylingów tanzańskich w formie cyfrowej”.

Po staraniach krajów sąsiednich o wprowadzenie CBDC, prezes Banku Tanzanii Florens Luoga ogłosił 26 listopada 2021 r., że w Tanzanii trwają plany rozszerzenia badań nad walutami cyfrowymi i wzmocnienia zdolności urzędników z banku centralnego.

Kryptowaluty są w dużej mierze zakazane w Tanzanii po dyrektywie Banku Tanzanii z listopada 2019 r., zgodnie z którą aktywa cyfrowe nie są uznawane za zgodne z prawem.

Komentarze