Arthur Hayes: Bitcoin po milion dolarów do 2030 r.

Arthur Hayes, który w przeszłości był mocno związany z giełdą BitMEX, wciąż wierzy w BTC po milion dolarów. Nawet najbardziej niedźwiedzie nastroje inwestorów nie powstrzymają wzrostów, ponieważ coraz więcej krajów zacznie uznawać Bitcoina.

Nie stanie się to jednak z dnia na dzień. Były prezes BitMEX uważa, że o milionie dolarów za Bitcoina będzie można mówić do 2030 roku.

2030: wyjątkowy rok dla najstarszej kryptowaluty

Nowe prognozy przedstawione przez byłego CEO BitMEX są podobne do tych, którymi na początku kwietnia podzieliła się Cathie Wood: Bitcoin po milion dolarów do 2030 r. CEO Ark Invest stwierdziła wówczas, że istotne znaczenie ma dużą liczba hodlerów oraz coraz większe zainteresowanie ze strony instytucji. Do tego dochodzi coraz większa inflacja, przed którą, zdaniem Wood, można się zabezpieczyć inwestowaniem w najważniejszą kryptowalutę.

Kolejne kraje wprowadzą BTC

Arthur Hayes nie tylko uważa, że przyjęcie BTC przez kolejne kraje jest nieuniknione, ale też to właśnie takie zakupy wpłyną na dalsze wzrosty. Nie można pominąć również globalnych trendów gospodarczych i czynników geopolitycznych. Hayes zwraca uwagę na działania rządów prowadzone od 2020 r., które umocniły inflację. To natomiast może zagrozić gospodarce Unii Europejskiej. Kolejnym czynnikiem, który zdaniem Hayesa wpłynie na wzrost ceny BTC, są sankcje nakładane na Rosję.

Niestety (chyba że szczęśliwie jesteś jednym uczniów Satoshiego) decyzja Zachodu o finansowym skasowaniu największego globalnego producenta energii jest największą reklamą potrzeby uwzględnienia Bitcoina w portfelu oszczędnościowym.

„Unfortunately (but thankfully, if you are one of Satoshi’s disciples), the West’s decision to financially cancel the largest global energy and commodity producer is the biggest advertisement for the existential need of Bitcoin in a sovereign’s currency savings portfolio”.

Według Hayesa oprócz BTC w najbliższych latach zyska również złoto, którego cena wzrośnie nawet do 20 000 USD. Taka wycena będzie możliwa wtedy, gdy Fed zacznie łagodzić inflację i przestanie z nią walczyć.

Co sądzisz o prognozach Hayesa? Czy BTC może kosztować milion dolarów?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze