484,7 mln $ w BTC przepchnięto przez Bittrex za pośrednictwem anonimowych portfeli

Trzy transakcje w 60 sekund na łączną kwotę 143 556 BTC, o wartości bliskiej 1,5 mld $ wyszły z Bittrexa i wróciły tam z powrotem. Opłaty transakcyjne? Niecały 1$. Pytania? Z pewnością kilka…

Teraz, gdy analitycy dostrzegli na wykresie bitcoina formację golden cross wydaje się, że zainteresowanie flagową kryptowalutą bynajmniej się nie wypala. Czy oznacza to, że niektórzy posiadacze BTC mogą chcieć zrealizować swoje zyski i sprzedać część swoich bitcoinowych zapasów?

484,7 miliona dolarów w BTC latało dziś jak w ping pongu

Łatwość wysyłania dużych ilości BTC (i innych kryptowalutach) przy niskich opłatach jest jedną z kluczowych funkcji, które uwielbiają fani kryptowalut.

Dzisiaj wcześnie rano zauważono trzy gigantyczne transakcje, z których każda opiewała na 47 852 BTC.

Mimo to dane dostarczone przez Whale Alert pokazują, że była to tylko pojedyncza kwota 47 852 BTC.

Ogólny łańcuch transakcji wyglądał jednak następująco: Bittrex wysyła 47 852 BTC (48 776 868 $) do nieznanego portfela. Następnie ta kwota jest przenoszona do innego portfela, a następnie wraca do Bittrex.

Komentujący tweeta Whale Alert od razu podłapali temat i pojawiły się komentarze w stylu „zrzut” lub „pompa”. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii na ten temat.

Co dalej z bitcoinem?

Zarówno aktywni traderzy jak i hodlerzy bitcoina sądzą, że w ciągu najbliższych kilku lat cena BTC wzrośnie do maksimum znacznie przekraczającego 20 000 $.

Co więcej, Trader @BTC_Macro uważa, że podczas kolejnego wyścigu byków BTC osiągnie nawet 100 000 $:

Wielu ludzi, którzy szykują się na Lambo z BTC zdaje się jednak zapominać, że Bitcoin jest bardzo niestabilnym aktywem i może osiągnąć wyczekiwany poziom cen tylko przez kilka godzin, a następnie ponownie spaść, tak jak to miało miejsce w grudniu 2017 r.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze