Przeglądany tag

SEC

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) to amerykańska agencja rządowa. Nadzoruje ona transakcje papierami wartościowymi, działalność profesjonalistów finansowych oraz obrót funduszami wspólnego inwestowania. Jednym z jej podstawowych zadań jest udaremnianie prób oszustw. Komisja składa się z pięciu członków, którzy odbywają rozłożone pięcioletnie kadencje. Nie więcej, niż trzech komisarzy może należeć do tej samej partii politycznej.

SEC została utworzona podczas Wielkiego Kryzysu wraz z uchwaleniem Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. Ustawa ta została zaprojektowana w celu wzmocnienia zaufania na rynkach kapitałowych poprzez zapewnienie inwestorom wiarygodnych informacji oraz wymaganie, aby osoby fizyczne i korporacje postępowały uczciwie.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Eksploruj tag!