Term: Unpermissioned Ledger

« Powrót do słownika

Rejestr blockchain wykorzystujący protokół konsensusu do określania obecnego stanu sieci. Rejestry tego typu nie mają jednego właściciela. Umożliwiają każdemu dostęp do danych. Użytkownicy utrzymują integralność rejestru poprzez osiąganie konsensusu odnośnie jego stanu.

« Powrót do słownika