Term: Soft Cap

« Powrót do słownika

Minimalna kwota kapitału ICO zgromadzona w momencie, gdy wydarzenie crowdsale zostanie uznane za udane. Jest to minimalna kwota środków potrzebnych i zamierzonych przez projekt do jego realizacji zgodnie z planem.

« Powrót do słownika