Smart Contracts

3 132
« Powrót do słownika

Zaprogramowana umowa skonfigurowana do automatycznego wykonania po uprzednim spełnieniu założonych warunków. Kiedy smart contract jest na blockchain, obie strony mogą sprawdzić swoje założenia przed wyrażeniem zgody na jego warunki, a następnie pozwolić mu wykonać założony algorytm mając pewność, że nie będzie można go zmienić. Pozwala to dwóm stronom zgodzić się na złożone warunki bez wzajemnego zaufania i bez konieczności angażowania osób trzecich. Ta funkcja jest cechą definiującą blockchain Ethereum.

Synonimy:
smart kontrakty
« Powrót do słownika
Komentarze