Term: Light wallet

« Powrót do słownika

Również lightweight wallet; portfel kryptowalutowy, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do swoich środków, lecz jest również niebezpieczny. Takowym portfelem jest np. Blockchain.com, który pośredniczy między użytkownikiem a portfelem, ponieważ przechowuje nasze klucze prywatne, w związku z czym istnieje ryzyko utraty środków.

« Powrót do słownika