Term: Hacking

« Powrót do słownika

Hakowanie to proces korzystania z komputera w celu manipulowania innym komputerem lub systemem komputerowym w nieautoryzowany sposób.

« Powrót do słownika