Wzrosty kursu bitcoina a wolumen | Czy do tego tanga trzeba dwojga?

Zaledwie kilka dni temu, kolejny trend wzrostowy pozwolił bitcoinowi wzrosnąć do 9700 USD. Wizyta na tym poziomie była ulotna, a kupujący szybko stracili impet. Czy brak wzrostów w zakresie wolumenu może sugerować, że tendencja wzrostowa na bitcoinie może nie być tak silna, jak się wydaje? Kurs a wolumen bitcoina – czy muszą tańczyć razem?

Czy do tanga trzeba dwojga?

W chwili pisania tego tekstu bitcoin kosztuje nieco ponad 9550 USD. To, rzecz jasna, stanowi dość duży wzrost od tygodniowych minimów na poziomie 8800 USD:

wolumen
wykres BTC USD od TradingView

Wiele wskazuje teraz na to, że kryptowaluta przygotowuje się obecnie do kolejnego testu poziomu 10 000 USD. Niektórzy analitycy sądzą, że aby tym razem się udało, bitcoin potrzebuje znacznego wsparcia w postaci wolumenu.

Dane pokazują jednak, że wolumen obrotu bitcoinem ostatnio zmalał. Może to oznaczać, że po jego ostatnim trendzie nastąpi szybkie wycofanie. Arcane Research mówiło o tym trendzie w ostatnim raporcie, wyjaśniając, że zdrowe wzrosty muszą być wspierane przez rosnący wolumen:

„Zawsze oznaką zdrowia ruchów zwyżkowych BTC jest wsparcie ze strony rosnącego wolumenu. Tak jednak nie było w ciągu ostatnich kilku dni. Średni realny wolumen obrotu w ciągu 7 dni nadal wykazuje tendencję spadkową i wydawał się słaby, odkąd bitcoin zaczął się wahać w obszarze od 9 000 do 10 000 USD”.

Ten trend widać na poniższym grafie. Arcane Research podkreśla na nim znaczny spadek wolumenu na bitcoinie:

wolumen
źródło: Arcane Research

Czy bitcoin jest gotowy na duży ruch?

Spadanie wolumenu może nie trwać zbyt długo, ponieważ w tym tandemie spadkom uległa także zmienność. Warto pamiętać o tym, że okresy niskiej zmienności są raczej krótkotrwałe, co oznacza, że może nastąpić znaczny ruch. Na takie właśnie okoliczności zwraca uwagę Arcane Research pisząc:

„Brak istotnych zmian zmienności w ciągu ostatniego tygodnia. Jednak to może się szybko zmienić. Zarówno w marcu, jak i kwietniu ostatnie dni miesiąca charakteryzowały się dużymi codziennymi ruchami po cenie BTC. Ponieważ wygasa dziś duża liczba kontraktów na instrumenty pochodne, możemy być gotowi na pewną zmienność w weekend i nowy miesiąc”.

wolumen
Zmienność bitcoina od Arcane Research

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze