Cisza przed burzą | Następny ruch BTC może być ogromny!

12 876

Tysiącdolarowa świeca? Czy aktualna sytuacja na wykresie bitcoina to rzeczywiście cisza przed burzą?

Kryptowaluta weszła niedawno konsolidację utrzymując kurs w rzędzie wartości 9000 USD. Wygląda jednak na to, że nadszedł czas na podjęcie dalszych kroków. Dlaczego? to, jak kształtuje się ruch boczny kursu bitcoina może nadać ton kierunkowi, w którym jego cena będzie podążała w nadchodzących tygodniach. Następny ruch może być bowiem dość mocny. Niektórzy analitycy spodziewają się bowiem nawet tysiącdolarowej świecy! Pozostaje pytanie, w którą stronę miałaby ona poprowadzić cenę…

Bitcoin w kajdanach niepewności

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC znajduje się na poziomie 9223 USD:

Wykres BTC

Jeden z analityków wskazał niedawno na formację dużego trójkąta, w którym został uwięziony „król kryptowalut”. Zwrócił on uwagę na to, że BTC znajduje się aktualnie w samym środku potencjalnej formacji.

Patrząc na powyższy wykres widzimy, że górna granica tego trójkąta wynosi około 10 000 USD, podczas gdy dolna granica to około 8700 USD.

Następny ruch BTC może być ogromny

Cele widoczne na powyższym wykresie wydają się sugerować, że następny ruch – szczególnie ten w dół – powinien stać się testem dolnej granicy trójkąta. Inny analityk wyjaśnia, że najbliższy ruch Bitcoin może opiewać na 1000 USD lub więcej – oczywiście w górę.

Powyższy scenariusz wskazuje na to, że w najbliższym czasie BTC miałby wzrosnąć do około 10 000 USD.

Czy obecne price action bitcoina to cisza przed burzą? Czy ogromny ruch, którego spodziewają się analitycy, wyznaczy kierunek, a jakim będzie podążać cena BTC w nadchodzących miesiącach? Jak Wy oceniacie dalsze perspektywy rynku BTC?

Zachęcamy do dyskusji i komentowania.

Zobaczcie, czego na wykresie „króla kryptowalut” dopatrzyli się Stokarz i Jurek S:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze