Rewolucyjny raport Fidelity | Do Bitcoina płyną biliony dolarów…

Fidelity Digital Assets opublikował raport, będący swoistą tezą inwestycyjną na temat bitcoina. Dlaczego rynek BTC wart biliony dolarów nie jest aż tak szalonym pomysłem?

W czasach pandemii, niepewność i ryzyko ekspozycji na nowe rodzaje ryzyka wydaje się być bardziej koniecznością niż zaleceniem. Według Fidelity, jednego z największych brokerów w USA, Bitcoin to doskonała inwestycja dla tych, którzy rozważają rozstanie z bankami i śmiałe wejście na rynek.

Niesamowicie byczy raport

Fidelity Digital Assets (FDA) to oddział Fidelity, który skupia się wyłącznie na kryptowalutach. ICh najnowszy raport nosi tytuł „Bitcoin Investment Thesis: Bitcoin’s Role As an Alternative Investment”. FDA analizuje w nim rolę Bitcoina jako inwestycji i to, co może przynieść przyszłość dla „króla kryptowalut”.

Fidelity daje Bitcoinowi znaczną przewagę nad tradycyjnymi instrumentami finansowymi. FDA stwierdza, że siła pierwszej kryptowaluty polega na jej niskiej korelacji z jakimkolwiek innym aktywem w portfelu inwestycyjnym.

FDA porównuje wyniki Bitcoina z kilkoma innymi inwestycjami. Stawierdza, że korelacja między nimi jest minimalna. Sugeruje to, że Bitcoin faktycznie działa jako niezależny gracz i ma swoją szczególną dynamikę.

raport odnośnie bitcoina od fidelity, korelacja
stopień korelacji bitcoina z tradycyjnymi rynkami wg Fidelity

„5% każdego portfela inwestycyjnego powinno stanowić BTC”

To zdecydowanie dobry sygnał dla inwestorów. Według Fidelity, Bitcoin można sklasyfikować jako alternatywne aktywo, które pozwala hodlerom chronić swoje zasoby poprzez ekspozycję na towar, dla którego ryzyko nie zależy od tego, co dzieje się na innych rynkach.

Innymi słowy, bitcoin miałby być rodzajem „poduszki” dla portfela ze zdywersyfikowanymi inwestycjami. Fidelity zaleca, aby inwestorzy lokowali w swoich portfelach minimum 5% w BTC. Ludzie powinni go kupować lub sprzedawać, gdy proporcja maleje lub rośnie. Stwarza to dyscyplinę wśród inwestorów i zapewnia rolę Bitcoina jako paliwa rakietowego do zwiększana zasobności portfela:

„Rozważmy portfel z docelową alokacją 5% bitcoinów. Jeśli alokacja bitcoina wzrośnie do 10% portfela ze względu na jego lepsze wyniki w porównaniu z innymi aktywami, zdyscyplinowana strategia równoważenia nakazywałaby sprzedaż bitcoina, aby przywrócić jego alokację do celu 5% i wykorzystać fundusze do zwiększenia alokacji na inne klasy aktywów, które spadły poniżej ich docelowej alokacji.

Jeśli bitcoin osiągnie gorsze wyniki i spadnie do 1% portfela, inwestorzy kupiliby bitcoiny i sprzedali swoją pozycję w innych klasach aktywów, które są powyżej ich docelowej alokacji. Zaletą przywrócenia równowagi jest to, że zmusza inwestorów do dyscypliny, by kupować tanio i sprzedawać drogo ”.

Jak rysuje się przyszłość Bitcoina?

FDA twierdzi, że przepływy pieniężne z tradycyjnych inwestycji w Bitcoin mogą podnieść jego cenę. Dodatkowo, miałoby to popchnąć BTC w główny nurt inwestycji. Fidelity wyjaśnia, w jaki sposób aktualne okoliczności mogą katalizować masową migrację kapitału do Bitcoina, w następujących słowach:

„Gdyby bitcoin zdobył 5% alternatywnego rynku mierzonego przez CAIA, oznaczałoby to wzrost wielkości jego rynku o 670 miliardów dolarów. Gdyby udało mu się zdobyć 10%, zwiększyłoby to wielkość jego rynku o 1,3 biliona dolarów ”.

Biorąc pod uwagę, że podaż BTC jest ograniczona, a stopa inflacji jest z góry określona, ​​kapitalizacja w wysokości biliona dolarów miałaby, wg FDA, oznaczać wykładniczy wzrost cen.

Fidelity zarządza aktywami o wartości ponad 3,3 miliarda dolarów. Być może dobrze byłoby posłuchać, co mają do powiedzenia.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze