Raport Kraken | To, co stanie się na wykresie BTC przyprawi o zawrót głowy!

Analitycy Kraken zwrócili uwagę na malejącą korelację pomiędzy BTC a tradycyjnymi rynkami finansowymi. Inni dodają, że to, co ma wydarzyć się na wykresie bitcoina, może przyprawić o zawrót głowy i zatrzymać dech w piersiach…

Kraken o zmienności bitcoina

Raport opublikowany przez amerykańską giełdę kryptowalut, Kraken, wskazał oznaki, jakoby korelacja między Bitcoinem (BTC), dolarem i starszymi rynkami ulegała dalszemu osłabieniu.

We wrześniowym raporcie Krakena o zmienności czytamy, że Bitcoin utrzymuje ujemną korelację z indeksem dolara amerykańskiego (DXY) od maja. Wszystko pomimo krótkotrwałej, ścisłej korelacji między tymi rynkami na początku września.

kraken btc
graf korelacji BTC i indeksu dolara amerykańskiego wg Kraken

Bitcoin a złoto

Dlaczego bitcoin miałby oddzielać się od związku z indeksem dolara amerykańskiego? Analitycy Kraken piszą, że jest to zasługa planu Fed odnośnie utrzymania zerowych stóp procentowych do co najmniej 2023 roku. Tymczasem, co ciekawe, bitcoin wykazuje od maja dodatnią korelację z euro.

W raporcie zauważono, że chociaż na początku miesiąca odnotowano najniższy od 8 miesięcy poziom korelacji między BTC i S&P 500, ta korelacja później wzrosła, ponieważ oba rynki doświadczyły konsolidacji bocznej.

Korelacja Bitcoina ze złotem pozostaje dodatnia od połowy lipca, a oba rynki doświadczają w ostatnich tygodniach presji spadkowej.

kraken bitcoin
graf 30-dniowej korelacji BTC i złota

Nadchodzi fala, która zatrzyma dech w piersiach

Kraken przewiduje, że Bitcoin osiągnie lepsze wyniki w październiku niż we wrześniu. To byłoby zgodne z trendem obserwowanym przez osiem z ostatnich dziewięciu lat.

W raporcie Kraken czytamy ponadto, że październik przyniesie 11% wzrost BTC. Zasugerowano, że Bitcoin zamknie miesiąc na poziomie 11850 USD – 3% wzrost w stosunku do obecnych poziomów cen. Jednocześnie Kraken podkreśla, że ​​Bitcoin osiągał wyniki gorsze od średniej miesięcznej w ciągu sześciu z dziewięciu miesięcy, które miały miejsce w 2020 roku.

Optymizm Krakena przyćmiewają bycze prognozy innych analityków. Były menedżer funduszu hedgingowego Raoul Pal niedawno ujawnił, że przeniósł ponad połowę swojego osobistego portfela inwestycyjnego na Bitcoin w oczekiwaniu na masową adopcję instytucjonalną:

„Tylko z tego, co wiem ze wszystkich instytucji, od wszystkich ludzi, z którymi rozmawiam, wynika, że ​​wchodzi w to ogromna fala pieniędzy”.

Alex Saunders z Nugget’s News porównał obecną sytuację BTC do połowy 2017 roku i przewidział, że instytucjonalny apetyt na Bitcoin może wywołać „zapierający dech w piersiach wzrost”:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze