Pogoda dla bogaczy | Bogactwo, nierówność ekonomiczna, seksism i kreatywna księgowość…

1 064

Oxfam opublikował właśnie nowy, 63-stronicowy raport roczny na temat nierówności w zamożności kobiet i mężczyzn. Badanie pokazuje, że bogactwo miliarderów płci męskiej podwoiło się w ciągu ostatniej dekady. Jak ma się do tego wymiar bogactwa reprezentowany w skali globalnej przez płeć piękną? Okazuje się, że (paradoksalnie) niezbyt różowo…

bogactwo na świecie
źródło: Oxfam

Skala różnic w stopniu zamożności kobiet i mężczyzn na świecie zatacza coraz szersze kręgi. Ja zauważono w raporcie, w miarę powiększania się luki w bogactwie coraz bardziej odbija się to na kobietach i dzieciach w najbiedniejszych krajach. Postęp technologiczny, automatyzacja i globalizacja wyznaczają erę konsolidacji przedsiębiorstw, w której ogromne ilości pieniędzy trafiają do coraz mniejszej, przeważnie męskiej, liczby rąk. W raporcie Oxfam czytamy:

Nierówność ekonomiczna wymknęła się spod kontroli…

Na samym szczycie piramidy gospodarczej tryliony dolarów bogactwa znajdują się w rękach bardzo małej grupy ludzi, głównie mężczyzn…

Liczba miliarderów podwoiła się w ciągu ostatniej dekady. Bogactwo miliarderów spadło nieznacznie w ubiegłym roku, ale od tego czasu odzyskało na wartości. Gromadzenie bogactw w rękach nielicznych posunęło się tak daleko, że najbogatsze jednostki mają większą siłę ekonomiczną niż całe kraje.

Bycie matką to też praca

Raport Oxfam zwraca uwagę, że praktycznie całodobowa praca matek i opiekunów nadal pozostaje niedoceniona i opłacana w wymiarze dalekim od oczekiwań. Naukowcy szacują, że wartość nierekompensowanej pracy opiekuńczej wykonywanej przez kobiety w wieku 15 i więcej lat wynosi blisko 10,8 biliona dolarów rocznie.

nierówność ekonomiczna
źródło: Oxfam

Kobiety wspierają gospodarkę rynkową tanią i bezpłatną siłą roboczą, a także wspierają państwo zapewniając opiekę, którą powinien zapewnić sektor publiczny. Ta nieodpłatna praca napędza seksistowski system gospodarczy, który bierze od wielu i wkłada pieniądze do kieszeni zaledwie kilku…

Bardzo istotnym czynnikiem jest w tym miejscu przekonanie, że kobiety i tak wykonają tę pracę, ale odmawia się przyznania temu jakiejkolwiek wartości.

Podatki dla bogatych

Łączne bogactwo 22 najbogatszych mężczyzn na świecie równa się aktualnie zamożności wszystkich kobiet w Afryce.

Badanie pokazuje, że 1% najbogatszych ludzi na świecie ma ponad dwukrotnie więcej pieniędzy niż 6,9 miliarda ludzi. 2 153 światowych miliarderów ma natomiast więcej bogactwa niż 4,6 miliarda ludzi.

Kontekst nierówności w wymiarze bogactwa między płciami i jego implikacje zostały wyartykułowane w raporcie w następujących słowach:

To nie przypadek, że mężczyźni posiadają 50% więcej całkowitego bogactwa na świecie niż kobiety, ponieważ polityka i praktyka gospodarcza faworyzują mężczyzn na całym świecie. Na całym świecie więcej mężczyzn niż kobiet posiada ziemię, akcje i inne aktywa kapitałowe; w wielu krajach prawo zabrania kobietom posiadania takich aktywów. W ostatnich dziesięcioleciach neoliberalna polityka gospodarcza zwiększyła zależność systemu gospodarczego od seksizmu.

Oxfam zwraca uwagę, że aby rządy zapewniały bezpłatne usługi publiczne, decydenci powinni podnosić podatki dla bogatych.

Superbogacze wykorzystują również swoje bogactwo, aby płacić jak najmniej podatku zatrudniając armię księgowych, którzy zapewniają im średni roczny zwrot z ich bogactwa w wysokości 7,4%…

Ponadto tylko 4% światowego podatku pochodzi z podatków od majątku. Będąc głównymi akcjonariuszami korporacji, superbogacze są również głównymi beneficjentami szybkiego wyścigu opodatkowania osób prawnych. Stawki podatku od osób prawnych gwałtownie spadają na całym świecie, a uchylanie się od opodatkowania na skalę przemysłową oznacza, że wiele korporacji faktycznie płaci niewiele lub znacznie poniżej ustawowych podatków, a nawet w ogóle prawie żadnych podatków od przedsiębiorstw w niektórych sektorach. To z kolei zwiększa zwroty do bogatych akcjonariuszy i jeszcze bardziej zwiększa ich nadmierne bogactwo.

Jesteśmy ciekawi, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Wszakże wiele ze światowych fortun narodziło się w ostatnim czasie za sprawą wielce dynamicznego rynku bitcoina. Podyskutujmy. Pełny raport znajdziecie tutaj.

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Komentarze