Kryptowaluty | 8,8 bln $ na rynkach spot i futures w I kwartale 2020 r.

1 505

Kryptowaluty mają się coraz lepiej. Całkowity wolumen obrotu na kryptowalutowych rynkach spot i kontraktów futures wyniósł w pierwszym kwartale około 8,8 bln USD. Dwa nowe raporty branżowe pokazują, że stanowi to ogromny 314% wzrost kwartalny w przypadku handlu kontraktami futures i 104% w przypadku handlu spot. Ponadto korelacja między wolumenem obrotu na rynku spot a ceną bitcoina w I kwartale 2020 r. była „wyjątkowo niska”.

6,6 bln USD w obrocie na rynku spot

Dwa niedawno opublikowane raporty Tokeninsight ujawniły stan rynku spot i rynków instrumentów pochodnych w pierwszym kwartale tego roku. W swoim „raporcie branżowym dotyczącym branżowych giełd spot w pierwszym kwartale 2020 r.”, firma przeanalizowała ponad 300 giełd. Ze względu na niewiarygodne dane z niektórych niewielkich giełd oraz wyzwania związane z ustaleniem autentyczności tych danych, w analizie uwzględniono ostatecznie 295 giełd, z których 41 stanowiły nowe platformy, a 16 to giełdy zdecentralizowane. Główną konstatacją raportu wydaje się być następujące stwierdzenie:

Całkowity wolumen obrotu całego rynku w tym kwartale wyniósł 6,6 bln USD, co stanowi wzrost o 104% [kwartalnie].

Rzeczywisty wolumen wykazany w raporcie wyniósł 6,647 bilionów dolarów. „Mimo że wolumen wash trading jest dość duży, branża nadal się rozwija”, konstatują autorzy raportu i dodają, że „korelacja między wolumenem obrotu rynkowego a ceną BTC jest wyjątkowo niska” w I kwartale 2020 r.

wolumenrynku kryptowalut I kwartał 2020
całościowy wolumen kryptowalutowego rynku spot w I kwartale 2020 roku; źródło: tutaj

Największe giełdy, największe wolumeny…

Ponadto badanie wykazało, że dominacja bitcoina wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku. „Na rynku spadkowym inwestorzy nie mają wystarczającego zaufania do kryptowalut spoza głównego nurtu […]”.

279 scentralizowanych giełd stanowiło około 6,47 bln USD całkowitego wolumenu obrotu rynku. „Wciąż powstaje wiele fałszywych wolumenów na scentralizowanych giełdach”. Tokeninsight ocenił niezawodność dużych giełd kryptowalut na podstawie takich czynników, jak bezpieczeństwo, operacje, handel czy warunki użytkowania. W ocenie firmy najlepszymi giełdami są Binance, Okex, Huobi Global, Coinbase Pro i Kraken.

Jeśli chodzi o 16 zdecentralizowanych giełd objętych analizą, raport pokazuje, że ich łączny wolumen obrotu osiągnął w tym kwartale 180 mld USD, z czego ponad 90% było w obrocie na Etherflyer.

rating giełd pod względem wolumenu spot w I kwartale 2020 r.; źródło: j.w.

Krypto-derywatywy | Ponad 2 biliony USD w I kwartale 2020 r.

Kolejny raport Tokeninsight, zatytułowany „Raport branży giełdowych instrumentów pochodnych kryptowalut w 2020 r.”, opisuje szczegółowo stan rynku instrumentów pochodnych kryptowalut. Analiza objęła 12 giełd instrumentów pochodnych, takich jak Bitmex, Okex, Huobi DM, Binance Futures, Deribit, Bitget, Binance JEX, FTX, Gate.io, BFX.nu, Bitz i Kumex:

„W pierwszym kwartale 2020 r. całkowity wolumen obrotu kontraktami futures w branży osiągnął 2.1048 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o 314% w porównaniu ze średnią z ostatnich czterech kwartałów 2019 r.”

„Z wyjątkiem niewielkiego spadku w IV kw. 2019 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na kryptowaluty w 2019 r. stale rósł. Całkowity obrót rynku w I kwartale 2020 r. jest około 8 razy większy niż w I kwartale 2019 r. ”. Trzy główne kontrakty futures – BTC, ETH i EOS – stanowiły ponad 90% całkowitego obrotu na rynku w I kwartale 2020 r. Udział samego BTC to 78%.

kryptowaluty
wolumen kryptowalutowego rynku futures w I kwartale 2020 r. ; źródło: j.w.
Z analizy wynika również, że współczynnik korelacji między wolumenem obrotu kontraktami futures na kryptowaluty a wolumenem transakcji spot spadł do 0,31 z 0,76 w poprzednim kwartale. To sugeruje, że „uczestnicy rynku kontraktów futures mogli być względnie niezależni od rynku spot”.

Obroty rynku kontraktów futures na kryptowaluty w ubiegłym roku stanowiły około 20% rynku spot. Oczekuje się jednak, że odsetek w tym roku znacznie wzrośnie:

„Oczekuje się, że wolumen obrotu kontraktami futures na rok 2020 wzrośnie ponad dwukrotnie względem rynku spot… W porównaniu z ideą 'cash is king’, w obecnych warunkach rynkowych, przemysł kontraktów futures na kryptowaluty wciąż szybko się rozwija”.

W raporcie podkreślono, że w I kwartale 2020 r. było sześć giełd o łącznych obrotach kontraktami futures przekraczających 100 miliardów USD: Huobi DM, Okex, Bitmex, Binance Futures, Bitget i Bybit. Tylko Huobi DM i Okex miały obroty powyżej 400 miliardów dolarów. Tymczasem „w pełni regulowane giełdy nie rozwinęły się znacząco, a obroty CME i Bakkt wynoszą odpowiednio 6,83 mld USD i 1,51 mld USD”.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Komentarze