Bitcoin poniżej 8000$ | Arcane Research raportuje „atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka”

Rynek bitcoina notuje spadki. Chwilę temu król kryptowalut pożegnał się z poziomem 9000$ i dotarł aż do poziomu poniżej 8000$ choć jeszcze nie tak dawno „tańczył” na 10 000$. Retoryka „HODL” ma się dobrze, o czym świadczą dane z badań przeprowadzonych przez Arcane Research. Inwestycja w bitcoin – czy to już ten czas?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs BTC melduje się na poziomie 7700$:

btc usd 9-3-20
wykres BTC USD od TradingView

Na czerwono świeci ponadto cały wachlarz popularnych altcoinów:

coin360 9-3-20
źródło: coin360

Według najnowszego raportu Arcane Research aktualny kurs bitcoina nadal mieści się w relatywnie „atrakcyjnym stosunku zyska do ryzyka”. Oprócz tego, zgodnie z danymi od Glasssnode, HODLerzy BTC cały czas pokładają ufność w kryptowalutę w perspektywie długoterminowej.

Inwestycja w bitcoin? | Atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka

Wskaźnik Reserve Risk jest mierzony z uwzględnieniem kursu bitcoina i metodologii HODL. Łączna kwota [w USD] mierzona jest w czasie i przedstawiona jako koszt decyzji o utrzymaniu zamiast sprzedaży cyfrowych monet w ciągu całej historii Bitcoina.

arcane research
źródło: Arcane Research

Raport Arcane stwierdza, że Reserve Risk jest na „niskim poziomie”, co wskazuje na „atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka” w przypadku bitcoinowej inwestycji.

Na powyższym wykresie zielona strefa odpowiada nastrojom wysokiego poziomu zaufania (w tym okresie zyski z hodlingu przewyższały te ze sprzedaży). Z drugiej strony, czerwona strefa wskazuje na wysokie ryzyko – okresy, kiedy zaufanie ze strony inwestorów jest niskie.

W dniu 18 lutego, kiedy Bitcoin odnotował ogromny wzrost ceny, wskaźnik Reserve Risk konsolidował się w zielonej strefie. Od ostatniego kwartału 2019 r. i przez cały 2020 r. Reserve Risk znajduje się w zielonej strefie. To, wg Arcane Research, ma świadczyć o przekonaniu HODLerów o nadchodzących wzrostach.

Na rynku futures widoczne są podobne trendy. Giełda kontraktów futures, Chicago Mercantile Exchange [CME], odnotowała znaczny wzrost kontraktów wygasających w marcu i w czerwcu 2020 r.

Według danych Skew Markets, kontrakty na opcje kupna bitcoina będące w obrocie na Deribit i OKEx są zawierane z ceną wykonania wynoszącą aż 28 000 USD dla kontraktów wygasających w dniu 24 kwietnia 2020 r. Kontrakty krótkoterminowe, tzn. z marcową datą wygaśnięcia są nieco mniej optymistyczne. Docelowe poziomy cenowe dla tych kontraktów wynoszą odpowiednio 8 500 USD, 9 750 USD i 10 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze