Gra pokoleń | Kiedy BTC za 350 000 $?

5 955

Zespół badawczy giełdy kryptowalut Kraken twierdzi, że kurs bitcoina osiągnie 350 000 $. Trzeba będzie jednak chwilę na to poczekać. Jak długo i na jakich warunkach może do tego dojść? Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.

Badanie Kraken Intelligence opiera się na wielobilionowym pakiecie pomocowym w sytuacji, gdy aktywa z pokolenia baby boomers zostałyby odziedziczone przez ich dzieci. To, wg autorów badania, może okazać się jednym z głównych katalizatorów wzrostu wartości BTC.

Pokoleniowe roszady | BTC za 350 000 $

Analizując liczebność milenialsów, którzy mogliby zainwestować w BTC, zespół Krakena ustalił możliwość wyceny BTC na poziomie 350 000 $ w roku 2044:

„Zakładając 5% alokację inwestycji i 2% podatek od dziedziczenia, do 2044 r. przedstawiciele pokolenia X i milenialsi mogą zainwestować około 971 miliardów dolarów w bitcoin w chwili, gdy odziedziczą majątek.

Oto prognoza pokazująca szacunkowy przepływ aktywów w miarę zanikania pokolenia Baby Boom i przenoszenia jego bogactwa na pokolenie X i milenialsów. Prawie 70% całkowitego pakietu opiewającego na 70 bilionów dolarów nastąpiłoby w ciągu następnych 10 lat.

W odniesieniu do podaży, sugerowany kurs bitcoina mógłby wynieść około 350 000 $ w okolicach roku 2044 (przy założeniu inwestycji o wartości 971 mld USD)”.

bogactwo
źródło: Kraken

Ankieta Blockchain Capital

Badanie Kraken nawiązuje do ankiety Blockchain Capital z 2019 r., w której 42% respondentów w wieku 18–34 lat zadeklarowało, że prawdopodobnie kupi bitcoiny w ciągu najbliższych pięciu lat. Dla porównania – tylko 8% respondentów w wieku 65 lat i więcej stwierdziło, że planuje kupić BTC.

Zespół badawczy Kraken zastrzegł, że ​​jego raport nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych ani być interpretowany jako strategia inwestycyjna lub rekomendacja do zakupu cyfrowych aktywów.

Pełną wersję raportu znajdziecie tutaj.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze