Rejestracja Security Token Offering (STO)

1 846

Kolejne niepowodzenia projektów ICO oraz związane z nimi realne straty finansowe  spowodowały znaczące zniechęcenie do tego sposobu pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa. Poszukujący gwarancji stopy zwrotu, w powiązaniu z odpowiedzialnością firm za powierzony kapitał, coraz częściej decydują się na inwestowanie za pomocą Security Token Offering (STO). Dzięki strukturze prawnej przypomina bowiem znane instrumenty finansowe i co ważne, chroni interesy inwestorów. STO kształtuje się jako potężna alternatywa w stosunku do kapitału własnego czy też venture capital jako sposobu finansowania przedsięwzięć na całym świecie.

Security Token Offering, czyli bezpieczniejszy model finansowania

Przyjmuje się, że security token jest kryptograficznym tokenem, który odzwierciedla rzeczywisty kapitał np. w postaci akcji w spółce, obligacji, własności nieruchomości czy dzieł sztuki. W ramach emisji STO jedna ze stron powierza środki, a druga emituje tokeny, które dają prawo inwestorowi do uczestnictwa w zyskach przedsiębiorstwa lub gwarantują stałą stopę zwrotu z inwestycji. Mając do czynienia z security token, umowa ta zabezpieczona jest za pomocą technologii Blockchain. W ten oto sposób zostaje potwierdzone prawo własności. Możemy więc przyjąć, że security tokens oferują posiadaczowi takie samo prawo jak akcje czy tez obligacje.

Za security tokens należy uznawać tokeny posiadające atrybuty ochrony oraz bezpieczeństwa. W ogólnym rozrachunku możemy stwierdzić, iż tokenami tego typu są między innymi:

• Tokeny reprezentujące lub też dające prawo do posiadania udziałów kapitałowych w spółce, czy też projekcie,
• Tokeny reprezentujące prawo do udziału w zysku lub prawo własności w spółce,
• Tokeny reprezentujące pożyczkę lub też inne zobowiązanie,
• Tokeny, które są poparte przez realne aktywa, takie jak nieruchomości.

Warto zauważyć, iż powyższa lista nie jest wyczerpująca. Poszczególne security tokens różnią się w zależności od jurysdykcji.

STO – ulepszona wersja ICO

Security Token Offering jest procesem bardziej skomplikowanym niż klasyczne ICO. Wymaga bowiem zapewnienia zgodności z przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowymi.
Jak wspomnieliśmy security tokens to produkty finansowe, które są odpowiednikami tradycyjnych akcji lub aktów własności. STO zwiększa poczucie bezpieczeństwa inwestorów, ponieważ mają oni prawo dochodzenia swoich roszczeń. Jest to kluczowe szczególnie w sytuacji, w której emitent ogłosi swoją upadłość. O ile utility tokens nie uprawniają do odzyskania pieniędzy w ramach spłaty zobowiązań spółki, o tyle security tokens już tak, ponieważ reprezentują aktywa ze świata rzeczywistego. Ta zasadnicza różnica pozwala na stwierdzenie, że STO naprawia niedociągnięcia ICO.
To też większa odpowiedzialność emitentów za swoje projekty oraz sposób wydatkowania powierzonych pieniędzy, z czym w przypadku ICO bywało różnie.

Rejestracja STO na przykładzie Estonii

W związku z tym, iż security tokens są powszechnie uważane za bezpieczne, ich użytkowanie wiąże się z przestrzeganiem określonych regulacji. Wspomniane regulacje wynikają głównie z prawa krajowego. Oznacza to, że jeśli dany podmiot rozważa publiczną sprzedaż security tokens, musi ją zarejestrować w odpowiednim krajowym organie. W Estonii, wszelkich czynności dotyczących rejestracji tokenów należy dokonać w EFSA, a więc The Estonian Financial Supervision Authority, która stanowi estoński odpowiednik komisji nadzoru finansowego. Obowiązek rejestracji w EFSA spoczywa także na emitentach, którzy chcą oferować security tokens dla wszystkich na terenie Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że w związku z utworzeniem prospektu emisyjnego, w Estonii nie istnieje potrzeba posiadania lokalnego dyrektora. Zarówno udziałowcami, jak i członkami zarządów firmy mogą być wiec obcokrajowcy. Nie jest także wymagane konto bankowe w Estońskim banku, chociaż jest to mile widziane. Po otrzymaniu wniosku o rejestrację prospektu emisyjnego EFSA ma 10 dni roboczych, aby udzielić zgody lub odmówić. W uzasadnionych przypadkach może przedłużyć wspomniany czas o dodatkowe 10 dni roboczych. Przygotowanie samej dokumentacji powinno być wsparte wiedzą i doświadczeniem licencjonowanych profesjonalistów.

W oparciu o estońską jurysdykcje możliwe jest również przygotowanie STO, które nie wymaga zgody nadzoru, ale samej notyfikacji. Nie zwalnia to jednak emitenta z przygotowania obowiązkowej dokumentacji. Musi być ona gotowa na każde żądanie EFSA i dostępna dla autoryzowanej „Contact Person”. Takie STO jest tańszym rozwiązaniem, należy jednak przy tym pamiętać, że będzie posiadało ograniczony zasięg i możliwości pozyskania inwestorów.

Przyszłość Security Token Offering

Specjaliści z branży uważają, że w 2019 emisja STO znacznie zyska na popularności. Co więcej istnieje duża szansa, że nowy rodzaj tokenów całkowicie zdetronizuje ICO. Główną przyczyną takiej tendencji jest większa ochrona inwestorów, a więc mniejsza szansa na oszustwo. Warto mieć na uwadze, że głównym zadaniem regulacji dotyczących STO jest przeciwdziałanie przestępstwom, a nie, jakby się mogło wydawać, złym pomysłom. To, czy dana inicjatywa odniesie sukces, weryfikuje już sam rynek.

Materiał został opracowany we współpracy z partnerem Thompson&Stein

Thompson&Stein to międzynarodowa kancelaria prawnicza specjalizująca się w doradztwie prawnym i podatkowym. Działalność firmy obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu licencji na obrót kryptowalutami i doradztwo przy ICO.

Thompson&Stein

 1. 1 Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto Analiza techniczna 23.01.2020 - BTC, Chiliz, BNB, LTC, 0x, ETC, Złoto 01:17:46
 2. 2 Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH Analiza techniczna kryptowalut 15.01.2020 - BTC, BSV, ETC, DASH, Zcash, ChainLink, BCH 01:02:04
 3. 3 Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB Analiza techniczna 10.01.2020 - BTC, XRP, Verge, Cosmos, Ethereum, Litecoin, BNB 01:10:39
 4. 4 Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta Analiza techniczna 02.01.2020 - BTC, BNB, Cosmos, Icon, Theta 01:05:40
 5. 5 Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, Świąteczna Analiza techniczna 24.12.2019 - BTC, ETH, FET, Cosmos, Harmony, Neblio, 01:09:52
 6. 6 Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, Analiza techniczna 17.12.2019 - BTC, BNB, IOTA, Chiliz, Enigma, RLC, XTZ, 01:00:42
 7. 7 Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP Analiza techniczna 13.12.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, Lisk, Chiliz, XRP 55:06
 8. 8 Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP Analiza techniczna 04.12.2019 - BTC, BNB, Nexus, Chiliz, XRP 53:37
 9. 9 Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT Analiza techniczna 28.11.2019 - BTC, BNB, TRON, GAME CREDITS, NEO, BAT 01:02:31
 10. 10 Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC Analiza techniczna 22.11.2019 - BTC, BNB, ETH, LTC, RVN, ETC 01:04:38
 11. 11 Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP, NEO, IOTA, BNB Analiza techniczna 12.11.2019 - BTC, ETH, XRP, NEO, IOTA, BNB 47:45
 12. 12 Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP Analiza techniczna 07.11.2019 - BTC, ETH, LTC, TRON, IOTA, XRP 53:54
 13. 13 Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 31.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 01:07:38
 14. 14 Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA Analiza techniczna 24.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB, IOTA 58:17
 15. 15 Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB Analiza techniczna 15.10.2019 - BTC, ETH, XRP, TRON, BNB 51:06
 16. 16 Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB Analiza kryptowalut 7.10.2019 - BTC, ETH, LTC, XRP, TRON, NEXUS, BNB 43:50
 17. 17 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB Analiza kryptowalut 29.09.2019 - TRON, ETC, XRP, BNB 26:08
 18. 18 Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron Analiza kryptowalut 29.09.2019 - Bitcoin, Tron 19:00
 19. 19 Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP Analiza kryptowalut 22.09.2019 - BTC, ETH, BNB, IOTA, LTC, XRP 52:49
 20. 20 Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH Analiza kryptowalut 16.09 - EOS, IOTA, DASH 31:44
 21. 21 Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum Analiza kryptowalut 16.09 - Bitcoin, Litecoin, Ethereum 16:40
 22. 22 Analiza BNB/USD 12.09.2019 Analiza BNB/USD 12.09.2019 36:24
 23. 23 BTC - USD BTC - USD 04:17
 24. 24 BTC/USD BTC/USD 08:02
 25. 25 Dominacja BTC Dominacja BTC 30:05
 26. 26 XBT/USD XBT/USD 30:31
Komentarze