Willy Woo | „Bitcoin nie spadnie już poniżej 20 000 USD”

4 067

Popularny analityk Willy Woo uważa, że ​​najnowszy wzrost bitcoina zostanie utrzymany. Zdaniem Woo, cena aktywa nie spadnie już poniżej 20 000 USD.

Analiza porównawcza rajdów bitcoina z poprzednich lat wykazuje, że inwestorzy detaliczni jeszcze nie przybyli, ale kryptowaluta może już znajdować się w kryzysie płynności.

Bitcoin nie spadnie już poniżej 20 000 USD?

Można śmiało powiedzieć, że bitcoin jest na fali od IV kwartału 2020 r. Pod koniec września 2020 roku, król kryptowalut zadowalał się jeszcze poziomem 10 000 USD. Od października cena zaczęła gwałtownie przyspieszać. Ciągły wzrost ceny doprowadził do wyznaczenia nowego maksimum w 2020 r. oraz aktualnego rekordu wszech czasów.

BTC odmówił okazywania jakichkolwiek oznak spowolnienia i nadal zyskiwał na wartości, nawet na dotychczas niezbadanych terytoriach. Doprowadziło to do bicia kolejnych rekordów.

Rzecz jasna, postępujące zmiany wywołały ekscytację w społeczności kryptowalut. Wielu zaczęło snuć wizje tego, jak wysoko może wzrosnąć BTC lub jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, jeśli dojdzie do korekty.

Willy Woo, jeden z najpopularniejszych analityków kryptowalut, powtórzył swoje bycze nastawienie. W niedawnym tweecie zapewnił, że bitcoin nie spadnie poniżej 20 000 USD. Woo uważa, że ​​tylko wydarzenie w skali czarnego łabędzia, podobne do kryzysu płynności wywołanego przez COVID-19 w połowie marca, mogłoby spowodować, że BTC spadnie poniżej poziomu wsparcia na poziomie 24 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze