To nie halving prowadzi bitcoina do nowego ATH?

Na tapecie jest teraz właściwie tylko jedno – halving bitcoina. Wraz z tym wydarzeniem rosną oczekiwania odnośnie wzrostu ceny BTC. Z nimi z kolei powstają pytania o to, czy źródłem tych i kolejnych, pre-halvingowych wzrostów jest rzeczywiście podział nagrody za wydobycie bloku w sieci? Wraca do nas sprawa sprzed lat, z USDT w roli głównej…

Cena BTC w tym tygodniu gwałtownie wzrosła. Kryptowaluta jest obecnie silnym konkurentem dla najlepiej sprzedających się aktywów w 2020 r. Po raz pierwszy od końca lutego osiągnęła wycenę ponad 9 000 USD za monetę. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin wyceniany jest na poziomie 9153 USD:

wykres 1H BTC USD od TradingView

Wielu traderów obstawia, że cena BTC wzrośnie w wyniku ograniczenia podaży (już za 9 dni). Ostatnie odbicie bitcoina mogło jednak nastąpić z zupełnie innych powodów.

To nie halving?

Krótko przed ostatnim 20% rajdem dokonano dużego transferu stablecoina USDT (Tether). Środki skierowano na giełdę kryptowalut Binance.

Przypomnijmy, że Tether jest stablecoinem związanym z dolarem amerykańskim na zasadzie jeden do jednego. Jego twórcy zapewniają, że na każdy wydany token USDT, utrzymują w rezerwie jednego dolara USA.

W ubiegłą środę na Binance przeniesiono USDT o wartości nieco ponad 50 milionów dolarów. Stało się to na kilka godzin przed startem bitcoinowej pompy wartej 30 miliardów dolarów:

Jak to było w grudniu 2017?

W ciągu ostatniego miesiąca Tether Ltd zwiększył liczbę tworzonych tokenów. Wybił monety o wartości ponad 1 miliarda dolarów.

„[W środę] byliśmy świadkami dużej aktywności zakupowej, a wysoki poziom skalowalności i płynności widoczny na naszej platformie umożliwił nam płynną obsługę wszystkich tych żądań”. Tak chwalił się CTO Bitfinex, Paolo Ardoino – który pełni również funkcję głównego oficera technologii w Tether – w oświadczeniu, które dotyczyło awarii, której podczas ostatniego rajdu BTC doświadczyła giełda Coinbase.

W ubiegłym roku pojawiły się sugestie, jakoby około połowa wartości BTC między marcem 2017 r. a marcem 2018 r. powstała na skutek transakcji BTC-Tether. Oliwy do ognia dolewają wątpliwości, czy rajd bitcoina na ATH w grudniu 2017 odbył się ” w naturalny sposób”…

Wielu wezwało do przeprowadzenia audytu rezerw dolara Tether, z racji tezy, że powiązanie USD i USDT „przestało być wiarygodne”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze