Pompliano vs Portnoy | „Nikt nie zadziera z BTC”, a „giełda to jedno wielkie oszustwo”!

1 146

Współzałożyciel Morgan Creek Digital i bitcoinowy byk, Anthony Pompliano, spróbował przekonać przedsiębiorcę Dave’a Portnoya do długoterminowego zakupu i utrzymania BTC. Pompliano skoncentrował się na wysokim poziomie niedoboru i bezpieczeństwa Bitcoina...

„Bitcoin ma oczywiście tylko 21 milionów [monet]. A wszystko, co za tym stoi, to najsilniejsza moc obliczeniowa na świecie. Dosłownie więc sieć komputerowa, w której działa Bitcoin, jest silniejsza niż cokolwiek na świecie. Żaden rząd, nikt nie może jej zhakować, ponieważ jest to najsilniejsza sieć komputerowa na świecie…

Jeśli, jak mówią rządy: „dzisiaj wydrukujemy więcej pieniędzy”… za pomocą Bitcoina nie mogą tego zrobić. Jest tylko 21 milionów i stoi za tym komputer. Tak więc jedynym sposobem na jakąkolwiek zmianę jest to, że ponad połowa ludzi zgodzi się zmienić to, co robi komputer. Nie ma starca w garniturze, który mówi: „Powinniśmy wydrukować więcej pieniędzy”. Żaden człowiek nie jest zaangażowany w podejmowanie decyzji. Jest to konsensus wszystkich zaangażowanych. Dlatego staje się tak cenny, ponieważ nikt nie może z nim zadzierać ”.

Nieprzejednany Portnoy

Argumenty, które przytoczył Pompliano nie przekonują Portnoya, który nadal określa BTC jako schemat Ponziego:

„Bitcoin w mojej głowie to tylko jeden wielki schemat Ponzi… Rozumiem, co możecie sobie o tym myśleć. Dla mnie jest to schemat Ponziego […]”.

Chociaż Portnoy twierdzi, że woli akcje ze względu na ich bardziej przewidywalny charakter, Pompliano określa tradycyjne rynki jako oszustwo.

„Giełda, […] zawsze idzie w górę?… Od 1971 roku jest to bezpośrednio kąt 45 stopni – kilka spadków lub cokolwiek innego, ale prosto w górę – to dlatego, że jest denominowany w dolarach. Jeśli wyznaczysz tę samą giełdę złotem, giełda spadnie od 1971 r. Giełda jest całkowitym oszustwem pod względem gromadzenia wartości. Dewaluuje się cały dolar”.

Pomimo swojego sceptycyzmu, Portnoy nadal twierdzi, że prawdopodobnie w kupi sobie więcej BTC.

„Mówiłem, że wrócę do Bitcoin. Nie wiem kiedy to nastąpi”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze