Plan B i Willy Woo | Sprawdź ich docelowe poziomy cenowe dla bitcoina

8 252

Znani analitycy kryptowalut, PlanB i Willy Woo twierdzą, że bitcoin dopiero zaczyna swoją podróż do masowej adopcji. Zobacz, jakie docelowe poziomy ceny prognozują dla króla kryptowalut obydwaj panowie.

Willy Woo: Bitcoin dopiero się rozkręca

W rozmowie w ramach The Investor’s Podcast Network, Willy Woo przyznał, że według jego szacunków wieloryby w znacznym stopniu gromadzą BTC, podczas gdy inwestorzy detaliczni dopiero zaczynają to robić. To zaś, jego zdaniem, miałoby sygnalizować fakt, że bitcoin wciąż znajduje się na dość wczesnym etapie hossy:

„Teraz oczekujemy, że w końcu pojawi się handel detaliczny i właśnie to zaczyna być widoczne… Widzimy ciche nagromadzenie jeszcze większej liczby wielorybów i pierwsze oznaki handlu detalicznego. A gdy pojawi się handel detaliczny w pełni, wtedy zobaczysz, że zapasy na giełdach spot wzrosną.

[…] liczba wielorybów, które są posiadaczami ponad 1000 monet, czyli około 35 milionów dolarów, 40 milionów dolarów bitcoinów i w górę, eksploduje w tej chwili. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak gwałtownego wzrostu u tego rodzaju hodlerów.”

Woo wyjaśnia dalej, że chociaż aktualny cykl może wciąż być w powijakach, nie widział jeszcze takiej hossy, jak ta, z którą obecnie mamy do czynienia. Przewiduje, że bitcoin prawdopodobnie nigdy więcej nie spadnie poniżej 30000 USD:

„To niesamowita hossa. Traderzy techniczni patrzą na cenę, mówiąc: „To się przegrzało.” Nigdy wcześniej, podczas mojej dotychczasowej, bitcoinowej kariery, nie widziałem takich ruchów, gdzie cena idzie po prostu pionową ścianą, ale stoją za tym fundamenty. Jak głęboko bitcoin mógłby teraz spaść? Niektórzy mówią, że 22 000 USD – mój model [mówi, że] podłoga jest teraz na poziomie około 30 500 USD. Jest to oparte na ilości samego kapitału, który trafia na rynek”.

PlanB zgadza się z Willy’m

PlanB przypomina bycze prognozy Woo. Stawia hipotezę, że w kontekście obecnego cyklu byka pozostało prawdopodobnie co najmniej pół roku.

„Całkowicie zgadzam się z Willym, że jesteśmy w hossie i w jej wczesnej fazie, więc jeśli o mnie chodzi, czeka nas długa droga. Jesteśmy w hossie od listopada do grudnia, więc zostało nam co najmniej pół roku”.

Docelowe poziomy cenowe bitcoina wg analityków? Obaj zgadzają się co do tego, że BTC ma jeszcze mnóstwo miejsca na wzrosty.

Woo twierdzi, że BTC (co najmniej) podwoi swoją wartość, zanim osiągnie lokalny szczyt.

„To jest średni model rewersji. Fantazyjne słowa na stwierdzenie, że wszystko zmierza ku średniej… Teraz, kiedy na to patrzę, wynosi ona 102 000 USD i ma tendencję do zakrzywiania się w górę. Wciąż zatem pozostaje wiele miejsca na ruch”.

Jeżeli chodzi o prognozy PlanB, analityk sięga do dobrze nam już znanego modelu S2F:

PlanB uznaje, że jeśli bieżący cykl zachowuje się jak cykl 2013, to na stole znajduje się cena docelowa 300 000 USD za 1 BTC. Jeśli założyć, że zachowuje się jak w cyklu z 2017, wówczas kluczowym poziomem jest 100 000 USD:

„To już wiele mówi. Część osób myśli, że cykle będą coraz dłuższe, ale cóż, dane pokazują pokazuje, że cena jest dokładnie pośrodku dwóch ostatnich halvingów, a […] więc to jeden punkt. Po drugie, wykres pokazuje również, że po początkowej hossie, ustabilizuje się ona w stanie równowagi po hossie – spada zatem i stabilizuje się […].”

Pełnej wersji podcastu możecie wysłuchać tutaj

Dla zainteresowanych:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze