Jak uregulowano STO na świecie? Część I.

W minionym tygodniu omówiliśmy niezwykle ciekawy aspekt jakim jest nowa forma zbierania kapitału w świecie kryptowalut. Security Token Offering dopiero zaczyna raczkować ale już teraz wielu ekspertów widzi w nim nie tylko nową szansę dla rynku kryptowalut aby przyciągnąć inwestorów ale także zmianę sposobu w jaki dotychczas patrzyliśmy na świat finansów. Wiele krajów niestety nie uregulowało nie tylko STO ale nawet nie określiły prawnego statusu kryptowalut. Jednakże po drugiej stronie bieguna znajdują się innowacyjne nacje, które poprzez przemyślane i przyjazne regulacje chcą przyciągnąć do siebie entuzjastów nowego trendu. Sprawdźmy więc jakie regulacje obowiązują w przypadku STO w wybranych krajach. Czy można upatrywać w nich przyszłego lidera w tym innowacyjnym trendzie?

Unia Europejska

Generalnie UE przygotowała przepisy prawne dla wszystkich państw członkowskich. 3 stycznia 2018 r. UE ogłosiła przepisy o nazwie MiFIDII dotyczące STO. Wszystkie STO, których celem jest zebranie mniej niż 8 milionów euro (końcowy limit może się różnić w zależności od kraju), mogą ubiegać się o uproszczoną wersję procesu, która zmniejsza koszty i czas potrzebny na przygotowanie i przeprocesowanie potencjalnego wniosku . Jeśli STO planuje pozyskać ponad 8 milionów euro, może to zrobić tylko w granicach jednego kraju, co oznacza, że ​​tylko inwestorzy z jednej jurysdykcji mogą w niego zainwestować. Transgraniczne STO są ograniczony do 5 mln euro. Każde państwo członkowskie dostosowało te przepisy do własnej rzeczywistości.  Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie państwa członkowskie przygotowały odpowiednie regulacje pod emisję security tokens. Z drugiej strony są narody, które już mają w pełni przygotowane i działające przepisy prawne. W Unii Europejskiej są to:

  • Lichtenstein,
  • Szwajcaria,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Luksemburg,
  • Francja

Wielka Brytania

Chociaż Wielka Brytania jest częścią UE, nie wymieniono jej na powyższej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, Wielka Brytania zamierza opuścić UE, ale ostateczny termin jest co rusz przekładany. Po drugie, Wielka Brytania ma niezależną politykę finansową od UE. Kraj ten zapewnił sobie to na mocy traktatu podpisanego przed dołączeniem do europejskiej wspólnoty ponad 46 lat temu. Najwyższy organ regulujący przepisy w sprawie rynków finansowych w Wielkiej Brytanii, Financial Conduct Authority (FCA) wydał wytyczne na początku 2019 r. dotyczące kryptowalut, ICO i STO. O dziwo pomimo swojej niezależności od polityki fiskalnej Unii Europejskiej, akt ten jest ścisłą kopią dokumentu wydanego przez Komisję Europejską i zgodny z zasadami UE wymienionymi powyżej.

Estonia

W jurysdykcji estońskiej prawo krajowe reguluje funkcjonowanie security tokens. Jeśli firma rozważa wykonanie i emisję STO, musi zarejestrować je u krajowego regulatora. W tym przypadku jest to Estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA) reprezentujący najwyższy estoński organ regulujący sprawy finansowe. Ponadto firmy, które chcą oferować swoje tokeny wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, muszą się zarejestrować w EFSA. Warto wspomnieć, że w przypadku tworzenia prospektu spółka nie musi mieć dyrektora umieszczonego w Estonii, o ile mieszka w jednym z krajów UE. Dlatego zarząd i grupa inwestorów mogą składać się z obcokrajowców. Ani firma, ani inwestorzy nie muszą mieć konta bankowego w Estonii. Przyspieszyłoby to jednak proces i zaleca się jego posiadanie. Po otrzymaniu wniosku o STO EFSA ma dziesięć dni roboczych na odpowiedź. W wyjątkowych przypadkach EFSA ma prawo przedłużyć ten termin o dodatkowe dziesięć dni roboczych. Prawo estońskie pozwala również na wykonywanie STO bez zatwierdzenia przez EFSA, ale tylko po powiadomieniu organu regulacyjnego. Jednak emitent tokenów nadal musi przygotować i przedłożyć całą niezbędną dokumentację. Musi być również gotowy na każde żądanie jakichkolwiek dokumentów czy raportów przez EFSA. Ten rodzaj STO jest tańszy, ale będzie miał ograniczony zakres, ponieważ nie wszyscy inwestorzy z UE będą mogli w nim uczestniczyć.

Malta

W przypadku wykonywania STO na Malcie firma musi przyjąć formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z. o. o.). Ponadto należy sporządzić white paper, który opisuje zamiar i wykorzystanie security tokenu. W przypadku tego kraju można omówić dwa rodzaje STO: prywatne i publiczne.

Prywatne STO to emisja tokenów, której celem jest sprzedanie ich zamkniętej i wcześniej określonej grupie inwestorów. Mogą być one wykonywane zarówno w firmie publicznej, jak i prywatnej. Warto wspomnieć, że prywatne STO może liczyć maksymalnie 50 akcjonariuszy. Oferta może być maksymalnie ukierunkowana do 150 inwestorów w oparciu o dyrektywę Unii Europejskiej 2011/61 / UE w sprawie zarządzających funduszami inwestycji alternatywnych. Firma musi wystąpić o pozwolenie na STO do Malta Financial Services Authority (MFSA), które może ją odrzucić lub zaakceptować. Ponadto firma musi określić, w których krajach zaoferuje swoje security tokens. Prywatne STO to doskonałe rozwiązanie, aby ztokenizować firmę za niskie pieniądze, ale wymaga znalezienia wszystkich inwestorów przed złożeniem wniosku do MFSA.

Publiczne STO jest w rzeczywistości ofertą publiczną dla wszystkich inwestorów podobnym do IPO. Podobnie jak w przypadku prywatnego STO, firma musi również stworzyć white paper. Następnie wymagane jest aby został on złożony do Virtual Financial Assets Agent (VFAA), które jest instytucją upoważnioną do klasyfikacji papierów wartościowych według specjalnych kryteriów. Jeśli token przechodzi test Instrumentu Finansowego przeprowadzony przez VFAA, który określa, czy token jest formą papieru wartościowego, czy nie, automatycznie zostaje on zaklasyfikowany jako instrument finansowy zgodnie z prawem maltańskim. W związku z tym jego proces emisji nie jest już regulowany przez prawo stworzone dla kryptowalut, ale przez prawo dla klasycznych instrumentów finansowych. W takim przypadku firma musi stworzyć prawdziwy prospekt emisyjny taki jak w przypadku IPO. Ponadto emisja security tokens musi przebiegać pod kontrolą Maltańskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Średnie koszty STO na Malcie wynoszą około 150 000 EUR. Maltańscy regulatorzy nieustannie opracowują przepisy, narzędzia i przewodniki, które wspierają STO i sprawiają, że jest to tak proste, jak tylko to możliwe. Nie bez powodu Malta jest często nazywana Blockchain Island.

W kolejnej części zostaną przedstawione i omówione regulacje dla STO w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.

Maciej Kmita

Komentarze