Elon Musk nie miałby nic przeciwko otrzymywaniu wynagrodzenia w bitcoinie?

5 950

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Elon Musk, odpowiedział na tweeta Bena Mezricha. Autor bestsellerowej książki Bitcoin Billionaires napisał że nigdy więcej nie odrzuci propozycji pobierania wynagrodzenia w bitcoinie.

Mezrich nie ujawnił, w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle kiedykolwiek, miał okazję pobierać wynagrodzenie w kryptowalucie. Elon Musk odpowiedział na tweet, wyrażając pełne poparcie dla tej kwestii:

Elon Musk coraz bliżej BTC?

Tweety Muska słyną ze swojej niejasności, niezależnie od tego, czy tweetuje on o zbyt drogich akcjach TSLA, Dogecoinie czy SpaceX. Dziesięć dni po rozpoczęciu roku 2020 Musk napisał na Twitterze, że „Bitcoin nie jest moim safe word”.

Dokładnie na dziesięć dni przed końcem 2020 roku, Mysk znów zdawał się bawić tematem, stwierdzając coś zgoła przeciwnego. Natychmiast po tym tweecie cena BTC wzrosła o prawie 200 USD.. Dwadzieścia minut później, autor skomentował swój tweet, stwierdzając: „Tylko żartuję, komu safe word jest w ogóle potrzebny!?”

W styczniu 2020 Bitcoin był sprzedawany za około 8000 USD. W chwili pisania drugiego tweeta Muska Bitcoin kosztował już 23 800 USD. Jak sprawa kursu BTC/ USD ma się w tej chwili? W momencie przygotowywania niniejszej publikacji BTC wyceniany jest na 41 092 USD.

Michael Saylor, którego firma MicroStrategy kupiła w 2020 roku bitcoiny o wartości miliardów dolarów zasugerował niedawno, że byłoby to w interesie akcjonariuszy Tesli, gdyby Elon Musk postąpił tak samo:

„Jeśli chcesz wyświadczyć swoim akcjonariuszom przysługę w wysokości 100 miliardów dolarów, zamień bilans TSLA z USD na #BTC. Inne firmy z S&P 500 poszłyby w Twoje ślady i z czasem urosłyby do wartości 1 biliona dolarów”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze