Crypto Critic: Blockchain narzędziem dla rządzących

1 658

Rządy będą wykorzystywać blockchain nie tylko do podstawowych usług, takich jak weryfikacja tożsamości czy głosowanie, ale jako ramy dla całego wzrostu gospodarczego.

Technologia

Zadaniem rządów jest zapewnienie społeczeństwu sprawiedliwych i skutecznych usług. Niestety zapewnienie przejrzystości i rozliczalności często skutkuje zmniejszeniem wydajności i skuteczności. Rządy są zwykle zmuszone do wyboru ulepszenia jednego kosztem drugiego. W rzadkich przypadkach pojawia się technologia, która umożliwia rządom poprawę sprawiedliwości i wydajności jednocześnie.

Jedną z takich technologii było przejście z dokumentacji papierowej do komputerowych baz danych. Internet był kolejną. Blockchain jest następną innowacją. Podobnie jak wcześniej Internet, blockchain nie tylko poprawi sposób interakcji społeczeństwa z usługami rządowymi, ale będzie miał szerokie i pozytywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Tożsamość

Tożsamość stanowi podstawę interakcji z usługami rządowymi, ale obecne systemy są pod wieloma względami wadliwe. Spójrzmy na dwa przypadki. Po pierwsze, weryfikacja tożsamość wymaga rozległej i kosztownej infrastruktury. Podczas gdy kraje rozwinięte czerpią korzyści z silnej identyfikacji narodowej, wiele krajów rozwijających się ma trudności z zapewnieniem solidnej identyfikacji. Bank Światowy szacuje, że około 1 miliard ludzi nie posiada oficjalnego dowodu tożsamości. Po drugie, obecne systemy tożsamości nie są bezpieczne. Na przykład indyjski system biometrycznych numerów uwierzytelniających, znany jako Aadhaar, jest podatny na szereg oszustw, w tym związanych z transferami gruntów, nabywaniem paszportów, uzyskiwaniem pożyczek czy oddawaniem głosów w wyborach.

Mocne strony blockchainu są bardzo dobrze dopasowane, aby złagodzić wspomniane powyżej słabości. Zdecentralizowany projekt oparty na blockchaine sprawia, że jego wdrażanie i koordynacja są znacznie tańsze niż projekty scentralizowane. Jego zdecentralizowany charakter czyni go bezpieczniejszym.

Przetargi

Zamówienia publiczne stanowiły 29% wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w krajach OECD w 2013 roku. Niesprawiedliwość i brak przejrzystości w cyklu zamówień otwierają drzwi do korupcji. OECD szacuje, że nawet jedna trzecia inwestycji w projekty budowlane finansowane ze środków publicznych może zostać utracona z powodu korupcji.

Rozwiązania oparte o blockchain mogą potencjalnie wpłynąć na prawie każdy aspekt cyklu zakupowego, takie jak poważne reformy dotyczące przejrzystości i udziału interesariuszy. W ramach kilku projektów pilotażowych stwierdzono, że pomimo wyzwań „systemy e-zamówień oparte na blockchainie zapewniają wyjątkowe korzyści związane z przejrzystością proceduralną, stałym prowadzeniem dokumentacji i uczciwym jej ujawnianiem.

Głosowania

Pomimo nadejścia ery cyfrowej, głosowanie papierowe pozostaje dominującą metodą głosowania. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę znaczenie wyborów dla procesu demokratycznego. Mimo to systemy papierowe borykają się z problemami związanymi z kosztami, czasem i integralnością. Zastąpienie głosowania papierowego, znanego jako elektroniczne maszyny do głosowania z bezpośrednim zapisem (DRE), spotkało się z mieszanym sukcesem. Brazylia wprowadziła DRE w 1996 roku, ale nadal istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa. Działalność DRE w USA rozpoczęła się w 2001 roku; jednak postęp i adopcja uległy spowolnieniu, ponieważ nadal występują incydenty z maszynami DRE, które naruszają integralność procesów demokracji.

Jako nowa technologia, blockchain nie jest jeszcze gotowy do zastąpienia obecnych systemów głosowania, ale już wspiera obecne systemy. Uniwersytet Indonezji utworzył niezależny system weryfikacji oparty na blockchainie, aby zabezpieczyć wyniki wyborów papierowych w Indonezji w kwietniu 2019 r. Projekt był w stanie zgłosić 25 milionów głosów w ciągu kilku godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Natomiast oficjalne wyniki upubliczniono dopiero po kilku tygodniach.

Projekty

Rządy eksperymentujące z blockchainem zaczynają postrzegać go jako niezbędną infrastrukturę. Zaczynają rozumieć, że posiadanie infrastruktury blockchain jest ważne dla uwolnienia działalności gospodarczej. Chcą mieć coś do powiedzenia w opracowywaniu standardów, które ostatecznie zostaną przyjęte na całym świecie. Chiny i Unia Europejska to dwaj liderzy w tej dziedzinie i obaj rozwijają inicjatywy blockchain.

Chiny

Chińskie przywództwo jest niezwykle aktywne we wspieraniu inicjatyw blockchain. W grudniu 2016 r. blockchain został wymieniony w 13. pięcioletnim planie kraju jako technologia o strategicznym znaczeniu na równi ze sztuczną inteligencją. W ślad za tym dziesiątki samorządów lokalnych prowadziły projekty pilotażowe wykorzystujące technologię do zastosowań od inicjatyw smart city po ochronę środowiska. W październiku 2019 r. Chiny przetestowały swoją ogólnokrajową sieć Blockchain Service Network (BSN), opisaną jako „internet łańcuchów blokowych”, którą oficjalnie uruchomiły w kwietniu 2020 r.

BSN, ze względu na skalę i siłę swoich zwolenników, ma szansę stać się największym na świecie ekosystemem blockchain. W Chinach BSN może stanowić podstawę lepszej koordynacji między biznesem a sektorem publicznym. Nawet na arenie międzynarodowej przyciąganie do BSN będzie prawdopodobnie znaczące. Istnieją obawy, że BSN jest potencjalnie kontrolowany i monitorowany przez chiński rząd, ale takie obawy mogą zlekceważyć organizacje, które dążą do bliższego dostępu i integracji z chińskim biznesem. Z drugiej strony, motyw zysku może przewyższać obawy przed wpływem Chin, szczególnie jeśli dostępna jest realna alternatywna globalna infrastruktura blockchain.

Unia Europejska

Wysiłki w Unii Europejskiej mające na celu wspieranie inicjatyw blockchain były proaktywne w sposób podobny do tych w Chinach, choć na mniejszą skalę i przebiegały wolniej. W lutym 2018 r. utworzono EU Blockchain Observatory and Forum, co doprowadziło do powstania Europejskiego Partnerstwa Blockchain (EBP). W 2019 roku EPB stworzył Europejską Infrastrukturę Usług Blockchain (EBSI), sieć rozproszonych węzłów w całej Europie. EBSI ma siedem konkretnych przypadków użycia dla rozwoju usług rządowych. Aby promować współpracę publiczno-prywatną, utworzono International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA). Skupia ona dostawców i użytkowników rozwiązań blockchain z przedstawicielami organizacji rządowych i organów ustalających standardy z całego świata.

Chociaż podejście Europy do wspierania i zachęcania do przyjmowania blockchainu jest na mniejszą skalę i na wcześniejszym etapie postępu niż chiński BSN, jej zaangażowanie w otwartość, przejrzystość i integrację oznacza, że ​​organizacje międzynarodowe mogą czuć się bardziej skłonne do przyjęcia opracowanych ram europejskich.

Popularyzacja

Technologia blockchain zajmuje teraz swoje miejsce jako podstawowa infrastruktura dla rządów myślących przyszłościowo. Technologia osiągnęła najwyższy poziom strategicznego znaczenia w wielu krajach, o czym świadczą wysiłki Chin i Europy na rzecz budowy infrastruktury blockchain. Chociaż nie można dokładnie przewidzieć, jaki kształt przybierze globalna infrastruktura blockchain, pewne jest, że technologia ta rośnie i będzie nam powszednieć.

Finansowy Krytyk

Komentarze