Crypto Critic: Blockchain? Na zdrowie!

970

Czy wdrażanie sztucznej inteligencji i technologii blockchain w opiece zdrowotnej i medycynie jest kluczem do odblokowania ludzkiej długowieczności?

Dużo zdrowia

W ciągu ostatnich 60 lat oczekiwana długość życia przeciętnego noworodka wzrosła o prawie 20 lat — z 52,5 do 72 w 2018 r. W tym czasie widzieliśmy niesamowitą falę innowacji technologicznych: wprowadzenie Internetu, medyczne przełomy i lepsze zrozumienie inicjatyw dotyczących zdrowia publicznego zmieniły bieg ludzkiego życia. A wraz z pojawieniem się nowych technologii, takich jak blockchain i sztuczna inteligencja, wiemy, że nadchodzi jeszcze bardziej radykalna transformacja. Te przełomowe technologie torują drogę do dłuższego i zdrowszego życia.

Aby pokazać, jak bardzo opieka zdrowotna rozwinęła się dzięki tym technologiom, warto przedstawić studium przypadku dwóch wyjątkowych firm, Insilico Medicine i Longenesis. Razem pokazują, jak rozwój sztucznej inteligencji w opiece medycznej rozwijał się wraz z pojawieniem się aplikacji opieki zdrowotnej opartej na technologii blockchain.

Dane na zdrowie

W 2014 roku innowator długowieczności Alex Zhavoronkov i jego firma Insilico Medicine zaczęli zaskakiwać świat. Firma opierała się na prostym, ale radykalnym założeniu: wykorzystaniu sztucznej inteligencji do przyspieszenia odkrywania i opracowywania leków. W tamtym czasie wykorzystanie AI było wciąż w powijakach, zarówno w świadomości społecznej, jak i jej zastosowaniach w medycynie. Ale w ciągu siedmiu lat, wykorzystała ona sztuczną inteligencję do całkowitego przekształcenia badań i rozwoju w sektorze terapeutycznym. Szybkie odkrywanie i opracowywanie nowych terapii wynika z niewiarygodnej ilości danych, które firma przetwarza w poszukiwaniu kolejnego najlepszego lekarstwa. Bogate w źródło i zakres dane te pochodzą z sekwencji genomowych i proteomicznych rzeczywistych pacjentów opieki zdrowotnej. Poprzez dziesiątki nowych kandydatów na leki wykazali ogromny potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej opartej na danych.

Jednak przełomowy postęp dokonany przez Insilico nie był pozbawiony przeszkód. Praca z ogromnymi ilościami danych wiązała się z wyjątkowymi wyzwaniami w zakresie centralizacji i bezpieczeństwa. Dane w opiece zdrowotnej są rozproszone i silosowane. Każdy lekarz, ośrodek medyczny i szpital utrzymuje swój silos, a ze względu na przepisy dotyczące prywatności dane są zwykle udostępniane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do opieki nad pacjentem. Dostęp do zsyntetyzowanych danych pacjentów miał kluczowe znaczenie dla powodzenia algorytmów sztucznej inteligencji Insilico, aczkolwiek po prostu nie był dostępny.

Lek na problem

Szukając rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem i centralizacją związanych z tego typu danymi, Alex i zespół Insilico Medicine wkrótce odkryli technologię blockchain i rozproszonych rejestrów. Niezmienność wpisów w łańcuchu bloków i możliwość posiadania wielu zdecentralizowanych węzłów przekazujących dane do wspólnej księgi, oferowały rozwiązanie złożonych problemów związanych z danymi pacjentów. Ta technologia była tym, czego szukali, ale potrzebowali partnera, który zbudowałby ją razem z nimi. Insilico utworzyło spółkę joint venture z wiodącą europejską firmą blockchain Bitfury (obecnie jedną z największych wschodzących firm technologicznych na kontynencie) i uruchomiła nową firmę o nazwie Longenesis. Cel Longenesis był jasny: stworzyć ekosystem opieki zdrowotnej typu blockchain, który uwzględniałby wrażliwe wymagania danych dotyczących zdrowia i potrzeby zastosowań badań biotechnologicznych.

Firma Longenesis zaprojektowała środowisko oparte na blockchain dla interesariuszy z branży opieki zdrowotnej/biotechnologicznej, w tym organizacji pacjentów, biomedycznych grup badawczych oraz partnerów badawczych i sponsorów. Piękno rozwiązania Longenesis polega na tym, że zawsze istnieje zapis zgody. Kiedy pacjenci wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych w jakimkolwiek celu, istnieje niezmienny dowód ich zgody.

Pierwszy produkt firmy, Curator, jest używany przez szpitale i inne organizacje opiekuńcze do bezpiecznego i zgodnego prezentowania danych dostępnych naukowcom bez naruszania prywatności pacjentów. Ta funkcja umożliwia naukowcom przeglądanie zbiorów danych bez narażania bezpieczeństwa informacji o pacjencie. Gdy badacz lub firma jest zainteresowana wykorzystaniem danych, zapewnia je drugi produkt Longenesis – Engage. Engage umożliwia również szpitalom i naukowcom szybkie włączanie pacjentów do nowych prób i badań medycznych, rejestrując bieżącą zgodę pacjentów. Niezależnie od tego, czy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do analizy nowych danych z badania medycznego, czy „starych” danych z dokumentacji medycznej, pacjenci o tym wiedzą i mogą w dogodnym dla siebie czasie zdecydować o wyrażeniu zgody. Longenesis wdrożył to rozwiązanie w stanowych szpitalach, rządowych biobankach i nie tylko. Jego praca umożliwia firmom zajmującym się sztuczną inteligencją, takim jak Insilico Medicine, dostęp do ogromnych ilości danych, które można wykorzystać do analizy sztucznej inteligencji, co prowadzi do jeszcze większej liczby terapii i odkrywania leków.

Masowa adopcja

Chociaż wymieniliśmy tutaj tylko dwie firmy, istnieją tysiące wybitnych start-upów, instytucji badawczych i lekarzy, którzy niestrudzenie pracują nad poprawą ludzkiego życia. Wszyscy mogliby skorzystać z danych odblokowanych w ramach łańcucha bloków i analitycznej mocy sztucznej inteligencji.

Przeciętny szpital generuje 760 terabajtów danych rocznie, jednak 80% tych cennych danych jest nieustrukturyzowanych i niedostępnych dla badaczy. Musi pozostać bezpieczny, a pacjenci muszą stale wyrażać zgodę na jego użycie. To rozłączenie hamuje postęp w każdym aspekcie medycyny. Połączenie łańcucha bloków i sztucznej inteligencji może odblokować te dane do analizy, ułatwić pacjentom uzyskanie zgody, śledzić wykorzystanie danych klinicznych i nie tylko.

Jedyna droga

Bez blockchainu sztucznej inteligencji brakuje etycznie pozyskiwanych i chronionych danych biomedycznych, których potrzebuje, aby znaleźć nowe rozwiązania. Bez sztucznej inteligencji ogromne ilości danych chronionych przez blockchain pozostają bezpieczne, ale nie nadają się do wykorzystania w badaniach. Postęp następuje, gdy te innowacje współpracują ze sobą, podobnie jak kluczowe inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego z ostatnich dziesięcioleci odniosły sukces dzięki pojawieniu się sieci WWW. Następnie naszym celem musi być pełniejsze wprowadzenie tych technologii na rynek, aby opieka skoncentrowana na długowieczności była dostępna dla wszystkich.

No więc moi Drodzy, na zdrowie!

Finansowy Krytyk

Komentarze