Bitcoin Ponzi!? | Sprawdź, na którym szczeblu „piramidy” się znajdujesz

8 165

Niejaki @thacryp udostępnił na Twitterze infografikę, która miałaby rzekomo wyjaśniać, dlaczego Bitcoin i Ponzi to synonimy. Pozostaje pytanie o związek pomiędzy zaprezentowanymi elementami całej układanki a wizją samego Satoshiego Nakamoto. Żeby nie przedłużać, zobaczcie sami:

bitcoin ponzi
źródło: tutaj

Niczego nie insynuuję i broń boże, nie staję po żadnej ze stron. Każdy z Was niech przeanalizuje sobie to we własnej głowie. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, zachęcam dodawania ich w sekcji komentarzy pod tym postem.

Tymczasem… Tether! Tether! Tether!

Tether dołożył do rynku w zeszłym miesiącu około 1 miliarda dolarów w formie USDT. Kapitalizacja rynkowa stablecoina przekracza obecnie 16 miliardów dolarów.

Tylko wczoraj „wydrukowano” około 150 milionów dolarów. Stablecoin kontynuuje marsz, utrzymując trzecią pozycję wśród wszystkich kryptowalut, znacznie przekraczając kapitalizację rynkową XRP wynoszącą 11 miliardów dolarów.

statystyki tether
źródło: Tether

Podyskutujemy?

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:


Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze