Złoto z obiecującymi perspektywami na drugą połowę 2023 roku

Po dodatnich zwrotach w pierwszej połowie roku należy się spodziewać, że złoto będzie w dalszym ciągu wspierane przez obligacje o ograniczonym zakresie oraz słabszego dolara.

W pierwszej połowie roku wartość żółtego kruszcu wzrosła o 5,4 proc., zamykając czerwiec na poziomie 1912,25 dolarów za uncję. Jednocześnie złoto osiągnęło lepsze wyniki niż wszystkie inne główne aktywa poza akcjami z rynków rozwiniętych.

Złoto w czołówce

Złoto nie tylko przyczyniło się do dodatnich zwrotów w portfelach inwestorów, ale także pomogło stłumić zmienność w pierwszej połowie roku, zwłaszcza podczas mini kryzysu bankowego, który miał miejsce w marcu. Za wynikami kruszcu stały takich czynniki, jak względnie stabilny dolar amerykański i stopy procentowe, zabezpieczenie przed ryzykiem zdarzeń oraz utrzymujący się popyt ze strony banków centralnych.

Zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Bank Anglii podniosły w czerwcu 2023 r. stopy procentowe, ale amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała swoją docelową stopę procentową na niezmienionym poziomie, pozwalając, aby efekty cyklu zacieśniania polityki pieniężnej dotarły do realnej gospodarki.4 Uczestnicy amerykańskiego rynku obligacji spodziewają się dodatkowej podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku, najprawdopodobniej w lipcu, po której nastąpi trwały okres „wstrzymania”. I chociaż rynki obligacji oczekują, że EBC i Bank Anglii będą dalej podnosić docelowe stopy procentowe, rynki przewidują, że koniec cyklu jest bliski – a przynajmniej nastąpi do końca roku.

Ponieważ polityka pieniężna prawdopodobnie przejdzie od zacieśniania do wstrzymywania, konsensus rynkowy zakłada łagodny spadek cen żółtego kruszcu w USA w tym roku i powolny wzrost na rynkach rozwiniętych. Jeśli ten scenariusz się spełni, złoto pozostanie silnym wsparciem w 2023 r., zwłaszcza biorąc pod uwagę jego dobre wyniki w pierwszej połowie roku.

Zobacz też: Złoto: indyjski rynek ma szansę na mocne odbicie

Bardzo prawdopodobny scenariusz

Podczas gdy powolny wzrost gospodarczy na Zachodzie może mieć negatywny wpływ na wydatki konsumenckie, przewiduje się, że gospodarka indyjska będzie trzymać się znacznie lepiej, a Chiny zareagują na potencjalne bodźce gospodarcze w dalszej części roku, zapewniając pewne wsparcie dla lokalnego popytu.

W oparciu o konsensus rynkowy, nieco niższe stopy procentowe i słabnący dolar amerykański prawdopodobnie pomogą złotu zmniejszając jego koszt alternatywny dla inwestorów. Jest to zgodne z poprzednimi cyklami utrzymywania pozycji, które trwały od sześciu do dwinastu miesięcy. W tych okresach złoto osiągało średni miesięczny zwrot na poziomie 0,7 proc., co odpowiada zwrotowi na poziomie 8,4 proc. w ujęciu rocznym i jest powyżej jego długoterminowej średniej.

Może Cię zainteresować:

Jesteś zainteresowany zakupem srebra lub złota inwestycyjnego? Sprawdź ofertę FlyingAtom.Gold!
Komentarze