Namibia ma nową ustawę regulującą kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Przepisy mają na celu ustanowienie ram dla licencjonowania i regulowania dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami, takimi jak kryptowaluty.

22 czerwca 2023 r. Zgromadzenie Narodowe Namibii przyjęło ustawę, która ma za zadanie uregulowanie aktywów cyfrowych i dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi. Przepisy mają również na celu wyznaczenie organu regulacyjnego odpowiedzialnego za nadzorowanie wspomnianych dostawców i ich działalności.

Kryptowaluty pod specjalnym nadzorem

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami przepisy mają zapewniać ochronę konsumentów, zapobiegać nadużyciom na rynku, ograniczać ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz działań proliferacyjnych związanych z rynkami aktywów wirtualnych. Ustawa obejmuje również kwestie uboczne związane z tymi celami. Dokument, zanim będzie módł wejść w życie, czeka na oficjalną publikację.

Z informacji przekazanych przez Iipumbu Shiimi, ministra finansów i przedsiębiorstw państwowych Namibii wynika, że dostawcy, którzy prowadzą działalność niezgodnie z prawem, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 10 milionów dolarów namibijskich (równowartość niemal 700 tys. dolarów amerykańskich), dziesięcioletnim więzieniem lub jednym i drugim.

Co istotne, Bank Namibii utrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że kryptowaluty nie mają statusu prawnego środka płatniczego w tym kraju. Jak podkreśla Kazembire Zemburuka, dyrektor Banku Namibii ds. komunikacji strategicznej i stosunków międzynarodowych, gdy ryzyko związane z innowacjami, takimi jak wirtualne aktywa, będzie lepiej zarządzane, bank oceni i podejmie decyzję co do ich akceptacji w systemie finansowym.

Przypomnijmy, że w 2017 roku Bank Namibii ogłosił, że jest zdecydowanie przeciwny wykorzystywaniu kryptowalut jako metody płatności za towary i usługi. Podmiot stwierdził, że zgodnie z obowiązującym od dziesięcioleci prawem w kraju dla giełd wirtualnych walut nie ma miejsca.

Zobacz też: O tym efekcie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” na nieruchomości nikt nie pomyślał?

Namibia i jej potencjał

Gospodarka Namibii jest ściśle powiązana z gospodarką Republiki Południowej Afryki ze względu na ich wspólną historię. Największe sektory gospodarki to górnictwo (10,4% produktu krajowego brutto w 2009 r.), rolnictwo (5,0%), produkcja (13,5%) i turystyka (14,5%). Kraj ma również wysoko rozwinięty sektor bankowy z nowoczesną infrastrukturą, taką jak bankowość internetowa i bankowość komórkowa.

W Namibii działa pięć autoryzowanych przez Bank Namibii banków komercyjnych: Bank Windhoek, First National Bank, Nedbank, Standard Bank oraz Bank Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze